Nedjelja 18. rujna 2016.

ŽUPSKI OGLASI 19. – 25. rujna 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
U srijedu je sveti Matej apostol.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (19): u 1200 sati:       Misa za početak školske godine
u 1900 sati:     Za p. Antuna i Anđu Kalauz, n. Vlado
                                          Ante Matić za svoje pokojne
 
Utorak (20):           Za p. Maru, Ivana i Anđu Krmek, n. obitelj
                          Za p. Stanu, n. Jozo Katić
                          Za p. Matu i Željka Lovrić, n. Jozo
 
Srijeda (21):          Za p. iz ob. Bogoje i Prce, n. Miro i Marica
                          Za p. Maru Glavinić, n. kći Nikolina
                          Za p. Maru Glavinić, n. Miro i Marica Prce
                                                                                                                               
Četvrtak (22):        Za p. Lucu, Matu i Ivanu Krešić, n. Draga   
                          Za p. Ružu Katić, n. Mladen
                          Ana i Pero Bogdanović za pokojne
                                                        
Petak (23):             Za p. Antu, Milenka i Željka Mijatović, n. Snježana Prović
                          Za p. iz ob. Jogunica i Konjevod, n. Vicko i Anđelka
                          Za p. Marijana i Ružu Pavlović, n. Danica Marčinko
                                                        
Subota (24):     Duži 900:    Za p. Matu Matuško, n. obitelj
Crkva:         Za p. Matu, Anicu i Matu Bogdanović, n. obitelj
                                        Za p. iz ob. Mišetić, n. Zora Buntić
                                   
Nedjelja (25): Župna cr. u 900:     Za p. Matu, Anicu i Matu Bogdanović, n. obitelj
                                       u 1100:    Za p-u Ljubu Glavinić, n. sin Pero
Nova cr. u 730:      Z a   n a r o d
                                     u 1900:   Ante Kuizman za svoje pokojne
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ROBERT UJDUR, sin Ivicin i Ljiljane r. Bošković –
JANJA BAČIĆ, kći Srećkova i Nike r. Šutalo
također:
MARIO KRISTE, sin Petrov i Ilke r. Marić   –   i
ALMA JONJIĆ, kći Borisova i p. Kate r. Slišković
 
     U petak iza večernje sv. mise roditelji trebaju upisati nove krizmanike (ne mogu sami nisu punoljetni!) VIII. razredi osmoljetke. Unaprijed najavljujemo da će od utorka u drugom tjednu (to jest 27. rujna) početi vjeronauk za krizmanike: VIIIa u 1500 i VIIIb u 1600 sati. Znaju to oni koji vode treninge. Utorak treba osloboditi od svih drugih dužnosti jer će se termin zimi malo korigirati.