Nedjelja 18. rujna

ŽUPNI  OGLASI 19. – 25. rujna 2011.


         Iduće nedjelje je raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1900 sati.

         Iduće nedjelje je i biskupijski dan u Trebinju, sv. misa u 1200 sati, ako bi netko želio hodočastiti neka se do srijede prijavi.

          Sutra (ponedeljak) iza večernje sv. mise u 1920  treba obavezno doći jedan od roditelja budućih krizmanika (sadašnjih osmaša) da ih upišu.
          Po jedan od roditelja novih prvopričesnika treba doći u srijeduu 1920 sati.

          U srijedu je sv. Matej apostol. – Srijeda, petak i subota su kvatreni dani

          U subotu hodočašće u Sarajevo na proglašen blaženim Drinskih mučenica.

          Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (19):  Za pok. Nikolu Vujnović, naruč. Dragan
                            Za pok. Petru Leženić, naruč. ob.

Utorak (20):          Za pok. Niku Krešić, naruč. kći Nikolina Matić
                             Za pok. Niku Krešić, naruč. supruga Matija s djecom

Srijeda (21):          Za pok. Jozu Obad, naruč. Anica Lovrić
                             Za pok. Ružu-Božicu Lovrić, naruč. Nikola sa ob.
                             Za pok. Božicu-Ružu Lovrić, naruč. Marina Raič

Četvrtak (22):       Za pokojnog Milu Pandžić, naruč. kći Marica Vukasović    
                             Za pokojnog Božu Matić, naruč. supruga s djecom

Petak (23):            Kata Konjevod za svoje pokojne
                             Jedna osoba za duše u čistilišu

Subota (24):          Duži 900:     Za pok. Ivanu Matuško, naruč. Šime sa ob
                            Crkva:         Za pok. Vladu, Stojku i Maru, naruč. Kata Krešić
                                                Staza Jurković za svoje pokojne.

Nedjelja (25):       U 900:         Za pok. Matu Bogdanović, naruč. ob.
                            U 1100:        Za pokojnog Ivu Matić, naruč. brat Krešo
                            U 1900:       Z a   n a r o d

        Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
JOZO MILJEVIĆ, sin Ivin i Janje r. Koncul  –
MARTINA MATIĆ, kći Jozina i Marije r. Njavro
         Također sakrament sv. ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
IVICA- IVAN MATIĆ, sin Zdenkov i Boje r. Raguž  –   i
MARIJA KREŠIĆ, kći Nikolina i Anke r. Bošnjak
    
       Eventualne primjedbe možete priopćiti na telefon 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba