Nedjelja 18. stdenog 2018.

ŽUPSKI OGLASI 19. do 25. studenog  2018.

 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U srijedu je kalendarska GOSPA OD ZDRAVLJA
 
U četvrtak je sv Cecilija, zaštitnica glazbe i naših zborova
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (19):           Za p. Đuru, n. kći Marijana
                            Za p. Anđelka Konjevoda, n. sin Luka
                            Za p. iz ob. Čamo i Bender, n. Mato
 
Utorak (20):            Za p. don Martna Sentića, n. bratić Ivo
                                Šimun za svoje pokojne
                                Za p. Marka Perića, n kći Božana
                                                  
Srijeda (21):        Za p. iz ob. Palameta i Marić, n. Ivan Palameta
          Ruža Kalauz za svoju pokojnu braću i sestre
                            Za p. Ivana i Anicu, Kalauz n. Ruža
                                                  
Četvrtak (22):         Za p. Ivana Baktera, n. Mirjana Matuško      
                           Za p. Pasku Baića, n. Nedjeljko
                           Za p. Milana Savić, n. Nedjeljko Bačić
                                                  
Petak (23):              Za p. Antu Novakovića, n. Ivo
                            Za p. Ivana Kristića, n. kći Marina
                            Za p-g Ivu Leženića, n sin Jozo
 
Subota (24): Duži 900:      Za p. Mandu Katić, n unuka Ivana
                     Crkva:          Za p Željka Sentića, n. sestra Mirjana
                                      Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Tomo
                                      Za p. iz ob. Raguž, n. Snježana
                                                  
Nedjelja (25): Župna cr. u 900:        Za p. č. s. Iinku, n. Vera Raguž
                                                         Za p. don. Damjana Raguža, n. Ilija i Vera Raguž
                u 1100:      Za p. Cvjetka Krešića, n obitelj
           Nova cr.    u 730:        Z a n a ro d
                                    u 1700:      Za p. Jeru i Šimu, n. Stana Putica
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DENIS BOŽIĆ, sin Miloradov i Anice r. Konjevod   –   i
ANA CURIĆ, kći pok. Vide i Stojke r. Raguž
 
     I ove godine se 27. studenog u 1900 sati kao i dosadadašnjih godina organizira tradicionalni Humanitarni koncert i Humanitarna prodaja raznolikih artikala za sitromašnu djecu Stadlerova Doma u Sarajevu Tko želi poći autobusom neka se na vrijeme javi sestri Danici ovratak je isti dan . Eventualne prioge novčane ili u naravi kao i do sada može se dostaviti u kuću časnih sestara do 25 studenog.
 
     Ovih dana preminuo je u Gospodinu naš župljanin Branko Njavro, pomolimo se za pokoj njegove duše…