Nedjelja 18. veljače 2018.

ŽUPSKI  OGLASI   19.  –  25. veljače 2018.
 
    Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su malo prilagođene. 
      – Župska crkva: pučka sveta misa 900 i misa mladih 1100 sati ostaju u isto vrijeme.
      – Nova crkva: rana sveta misa ostaje  u 730 a večernje su svete mise od sutra u  18 h.
 
    Iduće  nedjelje je predviđeno hodočašće naše župe u Hrasno.
    Srijeda, petak i subota su kvatreni dani
 
     U četvrtak je svečano  klanjanje izloženom sakramentu uz večernju svetu misu
 
     U petak je Križni put u 1800 sati.
 
     Kroz tjedan su  sv. mise od sutra u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (19):      Za p. Milana i Maru Obradović, n. Dijana Matić
                           Za p-u Ivku, n. Mara Petrović
                          Za p. iz ob. Vukasović, n. Kristo
 
Utorak (20):    Za p. Stjepana i Ivicu, n. Božo Vuletić
                       Za p. don Peru Vuletića, n. Božo
                       Mara Menalo za svoje pokojne
 
Srijeda (21):    Snježana i Mirko Prović za svoje pokojne
                       Za p. Miška i Tomu Obradović, n. Nada i Ivo
                        Za p. Božu Drmića, n. kći Ivka
        
Četvrtak (22):    Za p. Nikicu Raguža, n. Snježana
                          Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Mirko
                         Za p. Božu Vukasovića, n. obitelj
        
Petak (23):        Za p. Franu Šutala, n. sestra Tereza Matić
                         Za p. Nedjeljku Cvjetanović, n. Ruža Konjevod
                        Za p. iz ob. Marenić i Šimić, n. Ankica
        
Subota (24):    Duži 900:     Za p. Bobu i Peru Čamo, n. obitelj
                        Crkva:       Za p. Sofiju Hubjar, n. sin Robert
                                          Za p. Marka i Ružu Puljić, n. Draga Krešić
                                         Za p. Niku i Maru Veselić, n. Marija Butigan
        
Nedjelja (25):    Župna cr.    u 900:       Za p. Maru  i ost. sv. pok., n. Mladenka Škobo  
                                              u  1100:     Za p. Branka Batinovića, n. kći Blaženka
                           Nova cr.     u 730:       Z a   n a r o d
                                             u 1800:     Za p. Anicu  Grgu Matuško, n. obitelj


     U četvrtak 8. ožujka  hodočašće naše župe na Stadlerov gorb u sarajevskoj katedrali. Prijava č. S. Anđelini, što prije!