Nedjelja 18. X. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   19. do 25. listopada 2020.

Svete mise iduće nedjelje se prilagođuju novom računanju vremena.
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati- po novom vremenu
– I u Novoj crkvi: jutarnja misa je u 7 i 30  po novom vremenu, večernja se pomjera u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  još ovaj tjedan sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (19):    Za p. Iliju Matića, n. obitelj
                         Za p. Maru, Ivana i Anđu Krmek, n. obitelj
                         Za p. Katu i Radu Maslać, n. kći Mara Matić
*
Utorak (20):    Za p. iz ob. Antić i Bogoje, n. Ruža
                         Za p. Iliju Šutala, n. Tereza Matić
                         Za p. Antu, Milenka i Željka Majstoerović, n. ob Prović
                                   Za p. Jozu Raguža, n. Drago
*
Srijeda (21):   Za p. Matu i Danicu Kužić, n.  Neda Bogdanović
                                   Za p. Matu Kužić, n. sin Mirko
                         Za p. iz. ob. Kralj i Krmek, n. obitelji
                         Za p. iz ob. Knežević, n. Slađan
*
Četvrtak (22):     Za p. Nedjeljka Raiča, n. Anika
                             Za p.  Nedjeljka Raiča, n. Renato
                             Anika Raič za svoje pokojne
*
Petak (23):       Za p. Anđu i Jozu Šutala, n. Ana Marić
                         Za p. Vicka Koncula, n. Tomislav
                         Za p. Ivana i Maru Krmek, n. kći Ivanka
                         Za p. Šćepana Marić, n. Janja
*
Subota (24):         Duži u 9:     Za p. Peru, Neđu, i Đuru  n. Janja Matuško
                               Crkva:         Za p. č. s. Amatu, n. časne sestre
                                                  Za p. č. s. Rudolfinu, jedna osoba
*
Nedjelja (25):  Župska cr. u 9:     Za p. Ivana Matića, n. brat Nikola
                                         u 11:      Za p. Zorana Jurešić, n. obitelj
                     Nova cr. u 7 i 30:        Z a   na r o d
                                       u 17:         Za p. Antu i Stjepana, n. ob. Leženić
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
SRETEN ŠUTALO, sin Đurin i Ilinke r. Brkić   –   i
ANA STJEPIĆ, kći Borkina i Silvane r. Kralj
*
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji (nova crkva: kod kipa sv. Josipa).