Nedjelja, 20. veljače 2022.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 21. veljače

18.00 –                   Za sve ++ iz ob. Marić i Palameta

Utorak, 22. veljače

18.00 –                   Za +CVIJETU Matić

Srijeda, 23. veljače

18.00 –                   Za +FRANU Šutala

Četvrtak, 24. veljače

18.00 –                   Za +SOFIJU Hubijar

             Za +MARU Putica

             Za +NEĐELJKU Sentić

             Za +NIKICU Raguža (g.)

             Za +ANICU i GRGU Matuška

             Za +MARICU Radenović

             Za +BOŽICU i MILENKA Maslaća

             Za +PERU Čamu

             Za +PERU Sentića

             Za +BRANKA i fra TOMISLAVA Batinića

             Za +VIDOJA i STANU Raguž

             Za +MATANA i JANJU Marić

             Za +SLAVKA i JANJU Krmek

             Za +ANĐU i VIDU Batinovića

             Za +STOJANA i ANICU Krešić

             Za +MARIJA Kralja

             Za +STJEPANA Đudarića

             Za +NIKOLU Vujnovića

             Za +PERU Sentića i ost. ++ iz ob. Sentić

             Za sve ++ iz ob. Anđelka Butigana

Petak, 25. veljače

18.00 –                   Za +JANJU Udženija

Subota, 26. veljače

09.00 –                   Duži: Za +ADOLFA-ADU Čamu

18.00 –                   Za +CVJETKA i JOZU Krešića

Nedjelja, 27. veljače – 8. nkg

Župna crkva: u 08.00 i 10.00 sati

08.00 –                   Za +KARLA Mišetića

10.00 –                   Pro populo – Misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –   Za +JOSIPA Marčinka

Ponedjeljak, 28. veljače
18.00 – Za +BOŽICU Kordić
Utorak, 1. ožujka
18.00 – Za +MATU i JANJU Konjevod
Srijeda, 2. ožujka – ČISTA SRIJEDA
18.00 – Za +MARICU-MIRJANU Prkačin
Četvrtak, 3. ožujka
18.00 – Za +MATU Kneževića
Za +ANICU Bačić
Za +MILU i ANĐU Pandžić
Za duše u čistilištu
Za +JELENU Pranjić
Za sve ++ iz ob. Butigan i Matić
Za +BOŠKA i DRAGU Maslać te ost. ++ iz obitelji Maslać
Za +NIKOLU Raguža-Lučića
Za +LUCIJU i RADU Tomaševića
Za +MARU, BOŽICU i RUŽU Gverović
Za sve ++ iz ob. Papac i Matić
Za sve ++ iz ob. Zdenka Pavlovića
Za +PERU Pavlovića
Za +MARICU Gabrieri
Za +VIDU Šutala
Za +ANĐU Njavru
Za +ANKU i NEDJELJKA Miškovića
Za +RUŽU i ĐURU Krešića
Za +ĐURU i IVKU Krmek
Za +MARU Miholjević
Za +ANICU, PETRA i MATU Leženića
Za +NIKOLU i RUŽU Raič
Za +ADAMA, MARU i LUKU Raiča
Za +MARU Krešić
Za +RUŽU Menalo
Za +MARU i ĐORĐA Miholjevića
Za +NIKOLU Vukasovića
Petak, 4. ožujka
17.30 – Pobožnost križnog puta
18.00 – Za +ANU Matić (1. g.)
Subota, 5. ožujka
09.00 – Duži: Za +DRAGU Matuško
18.00 – Za +TOMISLAVA Marenića
Nedjelja, 6. ožujka – 1. korizmena
Župna crkva: u 09.00 i 11.00 sati
09.00 – Za +ĐURU (g.) i IVANU Krmek
11.00 – Pro populo – Misa za narod
Nova crkva: u 18.00 sati
18.00 – Za +ANU Matić

MISA ZA MLADEŽ I KRŠĆANSKE OBITELJI

Jedanput godišnje svaka naša župa u Hercegovini slavi misu za mlade i kršćanske obitelji cijele naše biskupije. Za našu župu bit će to subota, 26. 2. 2022., u 18 sati. Dobrodošli!

SUSRET ZA MLADE

U subotu, 26. 2. 2022., u 19 sati bit će kateheza za studente i mlade u dvorani ispod Nove crkve. Tema susreta: Korizma: besmisleno odricanje ili istinska prilika obraćenja. Dobrodošli!

POČETAK KORIZME

U srijedu, 2. 3. 2022., je Pepelnica ili Čista srijeda. To je početak korizme i na taj dan Crkva zapovijeda strogi post i nemrs. Zakon nemrsa obvezuje sve katolike vjernike koji su navršili četrnaestu godinu života, a zakon posta  obvezuje od navršene 18. do započete 60. godine života. Osim na čistu srijedu, Crkva propisuje nemrs na svaki korizmeni petak. Na Čistu srijedu imat ćemo obred pepeljanja na večernjoj sv. Misi. Pepeljanje je liturgijski obred i poziv na korizmeno i životno obraćenje.

KRIŽNI  PUT

Svakog korizmenog petka, umjesto krunice, u 17.30 sati imat ćemo pobožnost križnog puta.

KORIZMENE  KARITATIVNE  AKCIJE

U korizmi predlažem dvije karitativne akcije koje će nam pomoći da na djelu pokažemo svoju djelotvornu kršćansku ljubav, tj. djelotvornost svoga odricanja:

1. Korizmeni paket odricanja: pred oltarom će za vrijeme korizme biti paket u koji možemo stavljati plodove svoga odricanja. Sve što se prikupi ide za obnovu naše župne dvorane.

2. Milostinja korizmenih petaka: svakoga petka u korizmi za vrijeme svete Mise kupit će se milostinja kroz koju možemo pokazati vjerodostojnost svoje korizmene pokore i odricanja. Sve što se prikupi ići će za ozvučenje naše župne crkve.

ČIŠĆENJE CRKVE

Popis obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Ulica Domovinskog rata:

Subota, 26. 02. 2022., u 14 sati: Obitelj Slavka Štrbca, Obitelj Ivana Perića, Obitelj Ivana Sentića, Obitelj +Vencela Žulja, Obitelj Mihe Šutala, Obitelj Ante Šutala.

Ulica Don Stjepana Batinovića:

Subota, 05. 03. 2022., u 14 sati: Obitelj Vjeke Džakule, Obitelj Zlatka Kneževića, Obitelj Nikše Krešića, Obitelj Slađana Kneževića, Obitelj Nikole Raiča, Obitelj Ilije Bjelopere.

Hvala svima na kićenju i čišćenju crkve.

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 13. 2. 2022., krstila se Mila Šanje, kći Ivice i Jelene r. Krmek. Mila se rodila u Dubrovniku, 29. 10. 2021. Kuma joj je bila Andrea Ćališ.

Roditeljima čestitamo!

NAŠI  DAROVATELJI

Za crkvu (KM): Krešo Bulum 200, Vide Raguž 50, Nikola Krmek 50, Ob. Bogdan 100, Nikica Pavlović 300, Ante Boban 100, Jozo Vuletić 100, Pero Bogdanović 200, Stojan Šutalo 100.

Za župne potrebe i redovinu (KM): N. N. 100, Mara Marasović 100, Krešo Bulum 100, Ante Batinović 100, Vlaho Previšić 100, Nikola Krmek 50, Dražen Matić 100, Nikica Pavlović 150, Ivan Menalo 50, Jozo Vuletić 100, Pero Bogdanović 100, Stojan Šutalo 60.

Za Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 30, Ante Batinović 10, Pero Bogdanović 50, Pero Pavlović 10, Matija Bijelić 10.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): N. N. 20, Nikša Butigan 25, Sandra Mustapić 20.

Svim darovateljima iskrena hvala!