Nedjelja 12. VII. 2020

ŽUPSKI  OGLASI   13.  do 19. srpnja  2020.

 *
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja sv. misa u 7 i 30 i večernja sv. misa u 19.
*
– U ponedjeljak  je Gospa Bistrička
– U četvrtak je Gospa Karmelska, sv. misa na Ilijinom Polju u 10 sati i večernja u župskoj crkvi.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (13):    Za p. Zdravka Jelića, n. sestra Mirjana
                        Za p. Iliju i Janju Kitin, n. Mira
                        Za p. Ivana i Genu Mustapić, n. ob. Konjevod
*
Utorak (14):      Za p. Tomislava Leženića, n. Pasko
                         Za p. Maru Kordun, n. ob. Šanje
                         Za p. Ivu Šimić, n. obitelj
*
Srijeda (15):     Za p. Ivana Pijevića, n. obitelj
                         Za p. Anicu Matić, n. Mirjana Obradović
                               p. Anicu Matić n. sin Mate
                        Za p. Maricu Tomić, n. Nikša Raič
*
Četvrtak (16):      Il Polje:      Obitelji Leeženić u čast Gospe Karmelske
                                                Obitelj Leženić za svoje žive i mrtve
                              Crkva:       Za p. Katu, Ivana, Zorana i Anđelka, n. Božana  Perikitka
                                             Za p. Peru i Ružu Jogunica, n. sin Miro
                                             Za p. Iliju Butigana, n. obitelj
*
Petak (17)            Za p. Milana Savića, n. Mara
                             Za p. Vidu Džono, n. sin Antonio
                             Za p. Katu i Ljubomira, n. Mirtela Lučić
*
Subota (18):        Duži 9:     Za p. Marinku Dodig, n. majka Marica Batinović
                              Crkva:      Za p. Marka i Ljubicu Drljo, n. Tadija
                                             Za p. Maru Marčinko, n. sin Ilija
                                             Obitelji učast Gospe Schönstadtske
*
Nedjelja (19):  Župna cr.  u 9:     Z a   n a r o d
                                         u 11:     Za p. Karla Mišetića, n. ob. Gavran
                       Nova cr.      u 730     Ivo Mišković za svoje pokojne
                                          u 19:     Vesna Prskalo za svoje pokojne
*
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji, a u novoj crkvi kod kipa sv. Josipa.