Nedjelja 22. lipnja 2014

ŽUPNI OGLASI 23.- 29. lipnja 2014. god.
 
Iduća nedjelje je svetkovina sv. apostoli Petar i Pavao. Sv mise u župskoj crkvi pučka u 900 i misa mladih u 1100 a u novoj crkvi rana u 730 i večernja u 1930 sati. – Iznimno će iduće nedjelje bit će i sv. misa u 1230 u Dračevicama.
U utorak je sv. Ivan Krstitelj, večernja sv. misa u novoj crkvi u 1930 sati.
U petak je presv. Srce Isusovo, sv. misa u Dužima u 1100, a u 1930 sati u župnoj crkvi.
U subotu je Bezgrješno Srce Marijino, večernja misa u župnoj crkvi.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (23):                   Za p. Božicu Papac, n. Božo Šutalo
                                  Za p. Nikolu i Anicu Džono, n. Zlatko
                                  Za p. Peru i Vidu, n. Ankica Krmek
 
Utorak (24):                   Za p. Antuna Batinović, n. Mara Čuljak
                                  Za p. Ivana Pavlović, n. obitelj
                                  Za p. Željka i Božu Krmek, n. obitelj
 
Srijeda (25):                   Za p. Ljubu Pažin, n. Ljilja i Miho Šutalo
                                 Za p. Ivanu Kuzman, n. sin Ivan
                                 Za p. Lovru i Slavku, n. ob. Trogrlić
                                     
Četvrtak (26):                Za p. Jozu Bogdanovića, n. obitelj
                                 Za p. Filipa, n. Jasna Šutalo
  Za p. uposlenike hotela Sunce
   Za p. Celu Markov, n. obitelj
                                     
Petak (27):                      Duži u 1100:              U čast Srca Isusova
                                      Crkva:                       Za p. Niku Pavlovića n. Pero
  Davorka Glavinić za pokojne
                                                                   Za p. Maricu i Nikolu Kriste, n. obitelj
 
Subota (28):                    Za p. Ivicu Galića, n. obitelj
   Za p. Ivanu Krešić, n. obitelj
                                      Za p. Božu i Željka Krmek, n. obitelj
                                                                                    
Nedjelja (29):                 U 730:         Za p. Marka Marić, n. supruga Anđa
  U 900:         Za p. Marka Puljić
                                 U 1100:       Za p. Peju Opačak, n. Josip
                                U 1230:       Z a   n a r o d
 U 1930:       Za p. Franju Zovko, n. Stana Jurković
 
 Ovih dana su preminuli u Gospodinu opremljeni sakramentima naši župljani Matko Butigan i Kata Čamo. Pomolimo se za pokoj njihove duše: Oče naš…

……………………………………………………………………

   (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)