Nedjelja 22. prosinca 2019.

ŽUPSKI  OGLASI    23.  – 29. XII.  2019. godine

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.

U utorak je Badnji dan, misa samo zornica u 600 sati s prigodom za ispovijed i pričest samo iza zornice
U srijedu je Rođenje G N Isusa Krista – Božić. Mise u župskoj crkvi ponoćka točno u ponoć te pučka u 900 i misa mladih u 1100. Večernje mise nema, to je vrijeme predviđeno za pohod susjedima i prijateljima. Misa u Dužima je u 1000 sati
U četvrtak je sv Stjepan,  U župskoj crkvi pučka misa  u 900 i večernja u 1700 sati, a u 1100 sati je sveta misa u Starom Neumu.
*
 Kroz tjedan su  sv. mise ovim rasporedom:
*
Ponedj. (23):         Za p. Marka, n. Marin i Lucijana Marčinko
Za p. Ružu, Maru i Božicu, n. Nikša Mišković
Za p. Matu i Željku, n. Ilena Konjevod
*
Utorak (24):                    Za p iz ob. Krešić i Mlinković, n. Andrija i Nada
Za p. Željku Konjevod, n Nikola
Za p. Maru Glavinić, n. kći Danijela
*
Srijeda (25):          Ponoćka:    Za p. Spasu i Maru Krešić, n. Martin
Z a    n a r o d
900 sati:       Za p. iz ob Papić, n obitelj
1100 sati:      Za p. Ivku i Vinka Jonjić, n. Zoran
Duži:           Za p. Matu Katića, n brat Marinko
*
Četvrtak (26): 900 satti:   Za p. Ivana i Matiju, n. Anđelka Matuško
Za p. Boška Krmeka, n. Stana
1700 sati   Za p. Matiju, Antuna i Josipa, n. Jasenka Sremac
St. Neum:  Za p. Stjepana Bačića, n. Nada Obradović
*
Petak (27):            Za p. djelatnike hotela GRAND Neum, n. radne kolege
Za p. iz ob. Vukorep i Papac, n. Vinka
Za p. iz ob Zorić i Miloš, n. Anto i Marija
*
Subota (28):                    Za p. Slavka i Danijela Jurković, n.  Stanka
Za p. Bosu i Antu Novaković, n. Stojan
Za p. Jozepa i Rosu Krešić, sin Mato
*
Nedjelja (29)Župska cr. u 900:                    Za p. Ivana Nikolića, n. ujak Branko
u 1100:        Za p. Đuru Maslaća, n. kći Nevenka Lovrić
               Nova cr.  u 730:                   Z a   n a r o d
u 1700:       Za p. Matu i Danicu, n. sin Mirko Kužić