Nedjelja 22. rujna 2019.

ŽUPSKI OGLASI 23. – 29. rujna 2019.
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900Na sv. Mihovila ima i misa  na Kiševu u 1100sati
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (23):        Mijo i Mara Ćorić za p iz ob. Ćorić
                         Mijo i Mara Ćorić za p. iz ob. Lozančić
                        Za p. Ružu Slišković, n. Mara Ćorić
 
Utorak (24):          Za p Luciju i Vicka Marković, n. Nikola
                         Za p. Katu Jurković, n. kći Mara Matić
                         Za p Božu Daničića, n. obitelj
 
Srijeda (25):          Za p. iz ob. Majstorović, n. Snježana
                         Za p. Milenka, Antu i Željka Majstorović, n. Snježana Prović
                         Za p. Janju i Vidu Krmeka, n. sin Tomo
              
Četvrtak (26):       Za p-u Ljubu Glavinić, n. obitelj       
                         Za p. Magdalenu Šimić, n. tetka Ankica Marenić
                         Za p. Đuru i Katu, n. Đuro Bogdanović
              
Petak (27):            Za p. Jaku i Matu Čuljak, n. kći Andrijana
                         Za p. Željku i Zdravku, n. Josip i Ines Krešić
                         Za p. Niku Krešića, n. Josip i Ines
              
Subota (28):          Duži 900:     Za p. Andriju Matuško, n. supruga Ruža
      Crkva:         Za p. Vinka Šimića, n. Dragica i Slavica
                                              Za p. Veselku, Stjepana i Ružu, n. Borka Dodig
    Za p. Jadranku Soldo, n. Marica Tolja
                                  
Nedjelja (29): Župna cr.    u 900:            Za p. iz ob. .P erić, n. Ivan
                   u 1100:          Za p. Božu Vukasovića i Josipa Butigana, n. Mato Sentić
             Nova cr.    u 730:            Z a   n a r o d
                                      u 1900:         Za p. iz ob. Matuško, n. Draženka
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARKO MANDIĆ, sin Milošev i Dragane r. Matanović   i
JOSIPA GUSTIN, kći Tomislavova i Nedjeljke r. Matić
 
Crveni križ Neum i Bolnica u Mostaru organiziraju dobrovoljno darivanje krvi 24. rujna (utorak) od 930 1100 za osobe između 18 i 65 godinsa u prostorijama Crvenog križa. Obvezno ponijeti iskaznicu.