Nedjelja 22. srpnja 2018.

ŽUPSKI OGLASI 23. – 30. srpnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je sv. Jakov apostol
 
U četvrtak su sv. Joakim i Ana
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
 
 
Ponedj. (23):      Za p. Nevenku, Maru i Vesnu Stojak, n. obitelj
 
                       Za p. Božicu i Iliju, n. Anica Krešić
 
                       Za p. iz ob. Soldo i Prce,
 
 
 
Utorak (24):        Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n. Jozo
 
                       Za p. Vidoja Džakulu, n. sin Vijeko
 
                       Za p. Mihu Obradović, n. Bosa Kuzman
 
 
 
Srijeda (25):        Za p. Eni Gavran, n. Ankica Marenić
 
                           Za p Miru Šimića, n Iva
                           Za p. Cvjetka Krešića, n. obitelj
 
 
 
                                                                                    
 
Četvrtak (26):      Za p. Anicu i Matu, n. sin Marinko Matić
 
                       Za p. Ivana i Cviju, n. unuk Jure Krešić
 
                       Za p. Maru Bogdanović, n. Stipe
 
                                     
 
Petak (27):          Boja Bogdan za svoje pokojne
 
                       Za p. Jerku i Matu Matuško, n. Jagoda
 
                       Za p. Marija Medića, n. Božo i Jadranka
 
                                     
 
Subota (28):        Duži 900:    Za p. Ivana Matuško, n. obitelj
                            Crkva:       Za p. Anđelka i Peru Bačić, n. obitelj
 
 
 
                                         Za p. Veru Šutalo, n. Vicko
 
                                         Za p. Stanu Leženić, n. obitelj
 
                                     
 
Nedjelja (29): Župna cr. u 900:      Za p. Ivana Nikolića n. obitelj
 
                               Za p. Ivana Nikolića prijatelji iz srenjde
 
                               Za p. Ivana Nikolića, n. Ivan Raič
 
              u 1100:      Za p. Peru Krešić i ostale pokojne n Janja
 
            Nova cr. u 730:        Za p. Vinka Kneževića, n. Dario i Ana
 
                                  u 1900:     Za p. Nedjejka Tapalović, n. ob Bogoje
 
                                                   Z a   n a r o d
 
 
 
Molimo mladence da dokumente donosu na zaruke bar 15 dana prije vjenčanja.
 
 
 
Fontanu smo osposobili pa molimo roditelje ove male dječice koja se igraju u dvorištu da ništa ne diraju! Unutra su i kablovi za struju kojisu zaštićeni, ali dječica znaju čupati i kabove i cijevi i kamenje pomicati što sve predstavlja opasnost. Što dalje od fntane!
 
 
    Ovih dana je u Gospodinu preminuo MILAN SAVIĆ. Pomolimo se za pokojnjegove duše.