Nedjelja, 22. veljače 2015.

ŽUPNI OGLASI 23. – 29. veljače 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduće nedjelja je druga korizmena, Pačista. Svete mise su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700. Pokorničko bogoslužje u svetištu Kraljice Mira u Hrasu. Za ovu nedjelju je predviđeno da sve predvodi naša župa.
U srijedu, petak i subotu su kvatreni dani.
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
U petak je u 1700 sati Križni put pa skraćena misa
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (23):      Za p. Franu Šutalo, n. Tereza Matić
                          Za p. Gašpu, Anicu i ost. sv. pok, n. Ruža Kalauz
                       Za p. Nikolu i Ružu Kalauz, n. Ivanka Krmek
 
Utorak (24):        Za p. Sofiju Hubjar, n. sin Robert
                       Za p. Niku i Stojana Glavinić, n. Ivo
                       Za p. Danicu i Ivku, n. Gordana Škobo
 
Srijeda (25):        Za p. Anicu i Grgu Matuško, n. obitelj
                       Za p. Lucu Butigan, n. Dražan Glavinić
                       Za p. Stojana Glavinić, n. Dražan
                                     
Četvrtak (26):      Za p. Antu i Vidu Batinović, n. Zora         
                       Za p. Peru i Luku Sentić, n. Vide
                       Za p. Danicu Matuško, n. Anđelka
 
Petak (27):          Za p. Đuru Crnčević, n. obitelj
                       Vinko i Ivka Krmek za svoje pokojne
                       Za p. Ružu, n. Ivka Krmek
                            
Subota (28):        Duži 900:     Za p. Tomislava Mišković, n. obitelj
                            Crkva:        Za p. Jozu Krešić, n. obitelj
                                           Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
                                           Za p. Peru Sentića, n. sin Ivan
 
Nedjelja (1):        Župna cr.     U 900:   Za p. don Ivana Mršu, n. Robert Hubjar
                                                U 1100:  Za pokojne iz obitelji Anice i Ivana Matuško
                                                             Za p. Ivicu Krešić, n. Nedjeljka
                            Nova cr.       U 730:    Z a   n a r o d
                                            U 1700:   Vinka (?) za svoje pokojne
 
U dnu crkve ima još nešto korizmenih Caritasovih kutijica za obitelji, tko želi sudjelovati u pomoći najsiromašnijim obiteljima može uzeti. Prikupit će se u Velikom tjednu.