Nedjelja 22. VIII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  od  23.  do 29. VIII.   2021.

Iduće nedjelje je GOSPA OD ZDRAVLJA, patron naše župe. Glavno misno slavlje je u 11. sati, predvodi ga naš biskup Petar pod kojim će podijeliti svetu krizmu 40-tak naših mladih
Za one koji ne mogu doći na ovu misu ima u žuspkoj crkvi rana tiha mia u 9 a u  novoj crkvi su mise po rasporedu: u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
– U utorak je sv. Bartolomej apostol
*
– U četvrtak devetnica Gospi od Zdravlja prelazi u trodnevnicu na kojoj bi trebali biti svi krizmanici.
*
– U subotu su ispovijedi krizmanika, roditelja i svih koji se žele ispovidjeti o blagdabu Gospe od Zdravlja. Ispovijed počinje u 17 i 30 sati
+
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (23):    Za p. Ivanu, Matu i Božu, n. Nada Previšić
                           Za p. Stjepana i Antu Leženić, n. Nada
                           Za p. Neđu Leženić, n. Neđa
*
Utorak (24):      Za p. Maru, Jozu i Ivana Lonac, n. Nada Previšić
                           Za p-g Ivu Glavinića, n. Goran i Tanja
                           Za p. iz ob. Mišković, n. Mato
*
Srijeda (25):      Za p-u Željku Kužić, n. Mirjana Matuško
                           Za p. Matiju i Martina Martinović, n. Mato
                           Za p. Ivana i Cviju Raguž+, n. kći Staza Martinović
    *
Četvrtak (26):    Za p. Anđu i Kazimira, n. Josip Bogdanović
                           Za p. Jozu, Karla, Marijana i Vidu, n. Josip Bogdanović
                           Za p. Iliju Matića, n.unuk Luka
                                     Za p. Iliju Matića, n. Davorka
     *
Petak (27):        Za p. Josipa Marčinka, n. ob.
                           Za p. Jozu i Ružu Raguž, n. sin Blaško
                           Za p. Roberta Katića, n. Nikica Njavro
                           Za p. Katu Žuvelek, n. kći Anđelka Kartić
  *
Subota (28):Duži u 9:     Za p. Matu Matuška, n. supruga Stoja
                      Crkva:          Za p. iz ob. Žilić, n. ob. Stend
                                         Za p. Franju i Anicu Jelić, n. kći Mirjana
                                        Za p. Ivana Marčinka, n. supruga Marica
     *
Nedjelja (29):  Župska cr. u 9:   Za p. Andriju Krešića, n. Nada Konjevod
                                        u 11:    Z a   n a r o d
                     Nova cr. u 7 i 30:   Za p. Ljubicu Đudarić, n. obitelj
                                        u 19:  Za p. Anicu Matuško, n. obitelj
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
*
MARIO  SOLDO, sin Ivanov i Jadranke r. Zlomislić   –   i
MARA  PROLETA, kći Milenkova i Jadranke r. Perić
      isto tako:
SLAVEN  BUTIGAN, sin. p. Ilije i Vesne r. Krešić   –   i
DANIJELA  ŠIMUNOVIĆ, kći Ante-Damira i Mirjane r.  Matić
      također:
DAMIR GLAVINIĆ,  sin Antin i p. Mare r. Martić   –   i
ANA SENTIĆ, kći Antunova i Vidoslavke r. Kitin