Nedjelja 23. listopada

ŽUPSKI OGLASI   24. – 30. listopada 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
U petak su sveti apostoli Šimun i Juda Tadej. Sv. misa u starom Neumu u 1100 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise poslije krunice koja počinje u 1800 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (24):      Za p. Jnju i Vidu, n. Tomsilav Koncul
                           Za p. Zlatana Obad, n. majka Spasenija
                           Za p. Zlatana Obad, n. Alma
 
Utorak (25):        Za p. Matu Leženića, n. obitelj
                       Za p. Zorana Jurešića, n. obitelj
                       Za p. Ivana Matića, n. brat Nikola
 
Srijeda (26):        Za p. Spaseniju i Antu Buško, n. Ruža Konjevod
                            Za p. Anđu i Jozu Šutalo, n. kći Anica Marić
      Za p. Maru i Nikolu Marića, n. sin Anđelko
                                     
Četvrtak (27):      Za p. Matu Matuško, n. supruga Jagoda
                             Za p. Željku i Zoru, n. Šćepo i Zdravka Putica
                       Za p. Tomu, n. Marija Jogunica
                                     
Petak (28): St. Neum:   Za p. Peru i Anđelka Bačića, n. obitelj
                                    Za p. iz ob. Škobo, n. Šćepo
                                    U čast sv. Šimuna i Jude Tadeja, n. Ana Bačić           
              Crkva:       Za p. Vidu Krmeka, n. obitelj
                                Za p. Cvijetu Matić, n. Ivanka Savić
                                Za p. Stanka Grbavca, n. Maja
 
Subota (29):   Duži 900Za p. iz ob. Katić, n. Ivica
                      Crkva:      Za p. Stanu i Matu Leženić, n. Ivo
                                    Za p. Ivana Čuljak, n. obitelj
                                   Ob. Maslać za sve svoje pokojne
                                     
Nedjelja (30): Župna cr. u 900:   Za p. Vicka Sentića, n. Mato
                                                    Za p. Vicka Sentića, n. kći Ljuba Krešić
                                      u 1100:   Za p. Milu i Anđu Pandžića, n. kći Marica Vukasović
                       Nova cr.  u 730:      Z a   n a r o d         
                                  u 1800:   Obitelji Krmek i Marasović za svoje pokojne
 
   (od iduće nedjelje je novov vrijeme pa je misa u novoj crkvi u 1700 sati!!!)
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ŽELJKO BOKŠIĆ, sin Stankov i Slavice r. Pavlović   –   i
JAOSIPA RAGUŽ, kći Dragina i Marice r. Čamo