Nedjelja 23. srpnja 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  24. –  30. srpnja 2017.

– Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  

         – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.

         – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.

U utorak je sv. Jakov apostol.

U srijedu su Gospini roditelji sv. Joakim i Ana

U subotu je sv. Marta

Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;

Ponedj. (24):      Za p. Pavu i Ružu, n. Slavko Puljić
                           Za p. Luku i ost. sv. pok., n. Ana Perković
                            Za p. Veru Šutalo, n. Stojan i Anđela Knežević

Utorak (25):     Za p. Miška Obradovića, n. Ivo i Nada
                         Za p. Stojana, Anicu i Ivana Bačić, n. Ivo i Nada Obradović
                         Za p. Josipa Bjeloperu, n. djelatnici Elketro- Neuma

Srijeda (26):    Za p. Anicu i Matu Matić, n. sin Marinko
                       Za p-g Marija Medića, n. roditelji Božo i Jadranka
                       Za p. Anu Grejić, n. Zorica
        
Četvrtak (27):    Za p. Ružu i Anicu Raguž, n. Luka Konjevod
                          Za p. Anu i Ružu, n. Ivica Konjevod
                         Za p. Ružu, Anicu, Đuru i Anđu, n. ob. Konjevod
        
Petak (28):        Za p. Anđelka i Peru  Bačića, n. obitelj
                         Za p. Veru Šutalo, n. Vcko
                        Za p. Viktora Markova, n. sin Žarko
                         Za p. Stanu Leženić, n. obitelj
        
Subota (29):    Duži 900:       Ado Čamo za svoje pokojne
                       Crkva:           Za p. Vinka Kneževića, n. Ljuba
                                             Za p. Vinka Kneževića, n. Dario i Ana
                                             Ivan Glavinić za svoje pokojne
        
Nedjelja (30): Župna cr.  u 900      Za p. iz ob. Milinković i Krešić, n. Andrija i Nada
                                        u 1100:      Za p. Božu Matića, n. supruga Andrijana
                     Nova cr.     u 730:       Z a   n a r o d
                                       u 1900:    Za p. Anđelka i Peru Bačića, n. obitelj