Nedjelja 24. rujna 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  25. IX.  1. X.  2017.
    
      Raspored sv. misa od vete mise od iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
         – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
         – Nova crkva: rana sveta misa u 730 a večernja sv. misa je u 1800.
    
     U petak su sv. arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael – patron Trebinjske biskupije. Sv. misa na Kiševu u 1100 sati i večernja u župskoj crkvi.
    
     U nedjelju počinje listopadska pobožnost B. D. Mariji. Nedjeljom je predvodi molitvenaa zajednica, a iduće nedjelje ćemo pročitati raspored moljenja žive krunice s našom djecom.  
 
Kroz tjedan su  od sutra sv.  mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (25):      Za p. Iz ob. Pavlović i Balić n. Marija i Niko
                          Za p. Đuru Maslaća n. Nevenka Lovrić
                          Za Ljubu Lovrić n. ob.
 
Utorak (26):    Za mladost i naše obitelji
                        Za p. Ljubu Glavinić n. obielj
                        Snježana i Mirko Prović za svoje pokojne
 
Srijeda (27):    Za p. Don Aleksandra – Acu Borasa n. župa
                        Za p. Don Aleksandra – Acu Borasa n. Tonka Perić
                        Za p. iz ob. Papac i Matić, n. Ilija i Božica
        
Četvrtak (28):    Za p. Anicu Jelić n. obitelj  
                          Za p. Iz ob. Marčinko, n. Blaž i Draga    
                          Za p. Iz ob. Raguž, n. Blaž i Draga Marčinko
        
Petak (29):        Za p. Ljubicu Škalic
                          Za p. Ivicu Galića, n. obitelj
                          Za p. U Groblju Kiševo, n. Nikša Miškovič
        
Subota (30):    Duži 900:     Za p. Đuku Matuško, n. kum Miro Škobo
                       Crkva:        Za p. Vinka, n. sestre Dragica i Slavka
                                          Za o. iz ob. Rezo i Šimić, n. obitelj
                                           Za p. Marka i Anđu Krisate  n. obitelj
        
Nedjelja (1): Župna cr.  u 900:         Za p. Marijana i Ružu Pavlović n. Danica Marčinko
                                      u 1100:       Za p. Ivanu Matu i Lucu n. Draga Krešić
                    Nova cr.    u 730:          Z a   n a r o d
                                     u 1900:       Za p. Tomslava Leženić n. ob.
 
     U ovom tjednu je prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
            
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ANĐELKO GLAVINIĆ, sin Perin i Ane r. Đareke   –   i
MARIJA BUTIGAN, kći Albertova i Snježana r. Jarak
    Također:
IVAN KRIŽANOVIĆ, sin Stanislavov i Nade r. Ivkić   –   i
MAGDALENA DŽONO, kći Stjepanova  i Marice r. Glavinić