Nedjelja 24. srpnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   24. – 31. srpnja   2016.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U ponedjeljak je sv. Jakov apostol.
U utorak su sv. Joakim i Ana, Gospini roditelji.
U petak je sv. Marta.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (25):      Za p. don Stjepana Puticu, n. Tihomir
                       Za p. Ivana Njavro, n. brat Nikica
                       Za p. Vidoja Džakulu, n. sin Vijeko
 
Utorak (26):        Za p. Anicu i Matu Matić, n. Marinko
                           Za p. iz ob. Topić, n. ob. Đandara
                       Za p. iz ob. Đandara, n. obitelj
 
Srijeda (27):        Za p. Jozu i Mandu Matić, n. sin Marko
                       Za p. Veru Šutalo, n. Anđela i Stojan Knežević
                       Za p. Ljubicu Barać, n. kći Adela
                            
Četvrtak (28):      Za pokojnog Marija Medić, n. Božo i Jadranka
                             Za p. Peru i Anđelka Bačić, n. obitelj
                       Za p. Veru Šutalo, n. Vicko
                       Za p. Stanu Leženić, n. sin Vide
 
Petak (29):          Za p. Vinka Knežević, n. Dario i Ana
                       Za p. Mirka Markovića, n. Dana Goluža
                       Za p. Katu-Katju Šantić, n. kći Ana
                            
Subota (30): Duži 900:  Za p. Nedjeljka Batinović, n. Marica
                      Crkva:    Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. Nada i Andrija
                                 Za p. Peru i Božicu Krešić, n. Rade
                                Za p. Matiju Bošković, n. kći Jelena Savić
 
Nedjelja (31):   Župna cr. u 900:     Nada Maslać za svoje pokojne
                                                       Za p. Anu Matuško, n. obitelj
                                        u 1100:    Za p. Jozu, n. sin Ante Đogo
Nova cr.   u 730:    Z a   n a r o d                          
               u 1900: Za p. iz ob. Prkačin i Matić, n. Luka i Ivka