Nedjelja 24. studenog 2019.

ŽUPSKI OGLASI 25. XI. – 1. XII. 2019. godine
 
Iduće nedjelje započinje sveto vrijeme Advent – Došašće Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
– Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
ponedjeljak je sv Kata,  
 
subotu je sv. Andrija Apostol.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (25):        Za p. Željka Sentića, n. sestra Mirjana
                         Za pokojnu Božu Franković, n. Iija Marčinko
                         Za p. Janju Leženić, n. Staza
 
Utorak (26):          Za p. Matu i Anicu Matić, n. Jozep
                         Za p. Matu Matića, n. sin Marinko
                         Za p. Stanu Savić, n. unuk Predrag
 
Srijeda (27):          Za p. Radovana Šaravanju, n. Vesna Pavlović
                         Za p. Anicu Marić, n Denis i Zrinka
                         Za p. iz ob. Kuzman i Proleta n. obitelj
              
Četvrtak (28):       Za p. iz ob. Kozina i Dragićević, n. Jasna Šutalo  
                         Za p. iz ob. Šutalo i Buljubašić, n Ante i Jelena
                         Za p. iz ob. Matić, n. Vlado
              
Petak (29):            Za p. iz ob. Konjevod, n. Boja Krešić
                         Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka, n. kći Ana Palameta
                         Za p. č. s. Ilinku Raguž, n. obitelj
              
Subota (30):          Duži 900    Za p. iz ob. Ćamo, n. Ruža Matuško
      Crkva:         Za p. Ivana Stasjuk, n obitelj
                                             Za p Peru i Mandu, n. Danica Butigan
                                              Za p. Stjepana i Danicu i ost. pok. n. Miro Šutalo
              
Nedjelja (1): Župna cr. u 900:           Za p. č. s. Ilinku Raguž, n. brat Blaško
             u 1100:          Za p. Anu Matuško, n. Marijana Matić
         Nova cr.   u 730          Z a n a r o d
                                u 1700:          Za p. Anđelka i Peru Bačić, n. obitelj
 
U ovom su tjednu je prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 
Ministranti i pjevači ne zaboravimo da je za sve koji nisu spriječeni sastank ili proba subotom. Pjevačima u  900  a ministrantima u 1000 sati!