Nedjelja 25. X. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   26. X.– 1. XI. 2020.

Iduće nedjelje je svetkovina Svih Svetih. Na Sve Svete i Dušni dan imamo mise po svim grobljima zato se raspored misa malo mijenja:
*

Na Sve Svete sv. mise su  ovim rasporedom:

Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 (a večernje mise nema!
– Župska crkva: u 9. (a mise mladih u 11 sati nema)
Jazina u 9 sati
Donji Klek u 10 sat
Duži u 11 sasti.
Crkvice (molitva) u 11 sati.
Groblje u 15 sati pa molitva za p. Branitelje kod Križa.
*

         Donosimo  raspored misa na Dušni dan:

Dračevice u 9 sati
Vranjevo Selo u 9 sati
Brestica u 10 sati
Kiševo u 10 sati
Ilijino Polje u 11 sati
Krešića groblje (molitva) u 11. sati
Župska crkva u 17 sati.
*
U srijedu su sv. apostoli sv. Šimun i Juda Tasej. Sv. misa u cekvi u groblju u Starom Neumu u 11 sati.
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
Kroz tjedan su  sv. mise od večeras 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (26):        Za p. Peru Bačića, n. obitelj
                             Za p. Anđelka Bačića, n. obitelj
                              Za p. Iliju Matić, n. Davorka
*
Utorak (27):      Jakov Leženić za svoje pokojne
                          Za p. Željku Krešić, n. Marina Franić
                         Za p. Tomu, Ljubu i Peru Jogunica, n. Marija
*
Srijeda (28):     Za p. Jelu Markanović, n. obitelj
                         Za p. Zlatana Obada n. Vera Konjevod
                         Za p. Vidu Krmek, n. obitelj
*
Četvrtak (29):     Za p. Đuru i Janju Raguž, n. Petar
                             Za p. Tadiju Babića, n. Marica Marić
                             Za p.Lazara,BožicuNiku i Radu Prkačin, n.Anica Marić
*
Petak (30):     Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                         Za p. Niku i Danicu Prkačin, n. sin Lazo
                         Za p. Peru i Maru Palameta, n. sin Ivan
                         Za p. Vlahu Matića, n. Ivka i Luka Prkačin
*
Subota (31):  Duži u 9:     Za p. Danicu Matuško, n. Danijela
Miljević
                       Crkva:       Za p. Ivana Nikolića, n. Božo i Monika Batinović
                                        Za p. Duška Alavanju, n. Jozo Vuletić
                                         Za p. Vicka Sentića n. sin Mato
                                                   Za p. Vicka Sentića, n. kći Ljuba Krešić
*
Nedjelja (1):  Mise su po pročitanom rasporedu, a sve su za pokojne.
*
U ovom tjednu je prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa