Nedjelja 26. srpnja 2015.

ŽUPNI  OGLASI  27. VII. – 2. VIII.  2015.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
U srijedu je sv. Marta.
U petak je sv. Ignacije Lojolski, utemeljitelj isusovačkog reda
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (27):      Za p. Ružu, Anicu i ost. pok. iz ob. Raguž, n. Barbara Konjevod
                       Za p. Ružu, Anu i Ružu, n. Ivica Konjevod
                       Za p. Nedjeljka Tapalovića, n. kći Marina Bogoje
 
Utorak (28):        Za p. Veru Šutalo, n. Vicko
                            Za p. Anđelka i Peru Bačić, n. obitelj
                       Za p. Stanu Leženić, n. obitelj
 
Srijeda (29):        Za p. Vinka i Ivana, n. Dario i Ana
                       Za p. Božicu, Jozu i Milana Matić, n. Zora Batinović
                       Za p. Iliju Butigana, n. Pero Bogdanović
                                     
Četvrtak (30):      Za p. Stanu i Slavka Milinković, n. Nada Krešić       
                       Za p. Dragana Prcu, n. Nikola i Stanka Bogoje
                       Za p. Katu Papac, n. obitelj
                                     
Petak (31):          Za p. Jozu Džono, n. sin Ante
                       Za p. Karlu Prkačin, n. Dario i Ana Knežević
                       Za p. Danijela Jurković, n. Dario i Ana Knežević
                                     
Subota (1):         Duži 900:    Za p. iz ob. Katić, n. Ruža Bogdanović
   Crkva:       Za p. č. s. Dragicu-Mercedes, n. Ilija
                     Za p. Stanka Menala, n. supruga Mila
Nedjelja (2): Ž. cr.   u 900:         Za p. Ivana i Cviju Maslać, n. kći Vera
                                 u 1100:       Za p. Anu Pehar, n. kći Višnja
                    N. cr.   u 700:         Z a n a r o d 
                                u 1900:       Za p. Anu Matuško, n. obitelj

U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.

Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ANTONIO ČOVIĆ, sin Stjepanov i Slavice r. Soldo –   i
SANJA MLIKOTA, kći Zorana i Cecilije r. Pinjušić
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo STANKO MENALO koji je imao prebivalište i u našoj  župi. Bio je trajni dobročinitelj naše župe. Pomolimo se zapokoj njegove duše.