Nedjelja 26. IV. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   27.  IV  –   3. V.  2020.

 *
Iduća nedjelja je Nedjelja Dobrog Pastira. Molimo za duhovna zvanja. Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: i dalje samo večernja sveta misa u 1900.
*
U ponedjeljak je naša blaženica Ozana Kotorska
*
U petak je sv. Josip Radnik. Najavljene su neke olakšice s obzirom na režim pandemije, ali ne znamo u kom će obliku biti pa zavjetna misa sv. Josipu u 11 sati ne može biti u novoj crkvi pa će biti u župskoj i ispred crkve. Zavjetni kip će biti pred crkvom.
U petak također počinjemo uobičajena svibanjsku pobožnost poslije večernje sv. mise. Moći će se pratiti ispred crkve i preko interneta.
*
Kroz tjedan su  svete mise u 1900 sati Da biste se i u svojim domovima mogli pomoliti na svoje nakane donosimo raspored misnih nakana.
*
Ponedj. (27):     Za p. Jerku Obada, n. kći Vera Konjevod
                         Za p. Tomislava Miškovića, n. brat Ivo
                         Za p. Ivu, Anđu i Ružu, n. Luca Putica
                          Za p. Matu Prskala, n. Jasna Šutalo
*
Utorak (28):    Za p. Danicu Glavinić, n. sin Ante
                         Za p. iz ob. Glavinić, n. Ruža
                         Za p. iz ob. Udženija i Petrović, n. Mara  i Goran
*
Srijeda (29):    Za p. Ružu Marčinko, n. brat Ilija
                         Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n  Jozo i Anka
                         Bosa Batinović za svoje pokojne
*
Četvrtak (30): Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                          Za p. Mandu i Šćepu Leženić, n. sin Ante
                         Za p. Radu i Božu, n. Dragan Menalo
   *
Petak (1):    U 11 sati:    U čast sv. Josipa, n. obitelji iz Zagrebačke
                    U 19 sati:    Za pokojnu Vidu Raič, n Katica Poljo
                                        Za p. Maru Bačić, n. sin Mato
                                         Za p. Katu i Ivana, n. Neđa Raič
   *
Subota (2):  Duži 900:     Za p. Maru i Slavicu, n. Jozo Katić
                      Crkva:          Za p. Boška Stankovića i ost. sv. pok. na. obitelj
                                          Za p Matu, Lucu i Ivanu, n Draga Krešić
                                          Za p. Andru  Čamo, n. Miranda
   *
Nedjelja (3):  Župna cr. u 900: Za p. Matu i Ivanu Putica, n. sin Martin
                                        u 1100:          Za p. don Vidu i Don Stjepana Putica, n. Tiho
                         Nova cr.  u 1900:         Z a   n a r o d
*
     U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed je svaku večer sat prije svetih misa.