Nedjelja 26. X 2014 – Dušni dan

groiblje
groibljeNedjelja 2. studenog (Dušni dan)
  900 sati:   Župska crkva  i  Dračevice
1000 sati:  Vranjevo Selo
1100 sati:  Ilijino Polje  i  Kiševo
1700 sati:  Nova crkva