Nedjelja 27. prosinca 2015.

ŽUPSKI OGLASI 21. – 27. prosinca 2015.
 
Sutra su Nevina dječica. Preporučuje se majkama da ih dovedu u crkvu.
U četvrtak je Silvestrovo – završetak godine. Poslije večernje sv. mise svečani Tebe Boga hvalimo za proteklu godinu!
U petak je Bogorodica Marija – nova godine. mise u 1100 i u 1700 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (28):      Za p. Antu, Bosu, Jozu i Branka, n. Stojo Novaković
                       Za p. Danijela Jurković, n. majka Stana
                       Za p. Danicu i Matu Kužić, n. Neđa Bogdanović
 
Utorak (29):        Za p. Danicu i Matu Kužić, n. Mirko
                           Za p. Niku, JanZa ju, Nikolu i Anku, n. Srećko i Nika Bačić
                       Za p. Boška i Janka Previšić, n. ob. Filipović
 
Srijeda (30):        Za p. Radovana Šaravanju, n. Vesna Pavlović
                       Za p. Maru Matijašević, n. Mara Ćorić
                                Za p. Fabijana Lozančić, n. Mara Ćorić
                       Za p. Marka Marčinko, n. unuci Lucijana i Marin
                                     
Četvrtak (31):      Za p-g Milu Bošković, n. supruga Tanja  
                       Za p. Vinka Knežević n. Mato Sentić
                       Za p-u Milu Šanje, n. kći Zdenka
 
Petak (1):   U 1100        Za p. Maru Glavinić n. kći Slavica Bačić
                                     Z a   n a r o d
U 1700:       Za p. Vinka Knežević, n. Ljuba
                   Za p. Vinka Knežević, n. Milenko
                                                                                    
Subota (2): Duži 900:    Ruža Matuško za svoje pokojne
                  Crkva:       Za p. Nedjeljka i Anku Mišković, n. Nikša
                                Za p. Anu Matić, n. Katica i Đuro Obradović
                                Za p-g Milu Boškovića, n. Katica i Đuro Obradović
                                     
Nedjelja (3):   Ž. cr.  u 900:         Za p. iz ob. Panian, n. Vera Raguž
                                                    Za p. Ivicu i Jozu Njavro, n. Milanu
                                  1100:          Nada Raič za svoje pokojne
N. cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                u 1700:    Mladenci Mato i Katarina za žive i mrtve
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije misa.
 
Ovih dana preminula je naša župljanka Željka Konjevod r. Bogdan opremljena svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezine duše.