Nedjelja 27. studenog 2016.

ŽUPSKI OGLASI   28. XI. – 4. XII. 2016.
 
Od sutra (ponedjeljak) svaki dan imamo dvije mise: zornica u 600 i večernja u 1700 sati. Pod obje mise molimo za pokojne toga dana pa rodbina i drugi naručitelji mogu doći na koji žele termin
U srijedu je sv. Andrija apostol. U subotu je sv. Franjo Ksaverski.
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
Uobičajene Adventske akcije su božićna ispovijed, u subotu prije III. nedjelje Došašća, t.j. 10. prosinca – i Paket ljubavi koji se istog dana dostavlja u župski ured
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (28):      Za p. Slakva Jurkovića, n. supruga Stana
                       Za p. Maru Raič, n. kćeri
                       Nedjeljka Raič za svoje pokojne
                       Za p. Katu, Žuru i Nikolu, n. Ruža Konjevod
 
Utorak (29):        Za p. Luku Marčinka, n. Ilija
                       Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka Marića, n. Anka Palameta
                       Ante i Matija Zorić za svoje pokojne
 
Srijeda (30):        Za p. Ivana Stasjuk, n. obitelj
                       Za p. Peru Menala, n. kći Danica Butigan
                       Za p. Andru Čamu, n. supruga Miranda
                                     
Četvrtak (1):        Za p. Ivicu Jurendića, n. Mynda Radoš   
                       Za p. Jerku i Matu Matuško, n. Zoran
                       Za p. Lucu Butigan, n. Dražan Glavinić
                                     
Petak (2):            Za p. Janju Lazarević, n. sestra Ivanka Lakić
                       Za p. Marijana i Anđu, n. kći Ivanka Lakić
                       Za p. iz ob. Marrić i Palameta, n. obitelj Marić
                                     
Subota (3): Duži 900:    Za p. Pasku Bačić, n. obitelj
                  Crkva:         Za p. Boška i Maru, n. Ruža Leženić
                                     Za p. Marka, Ružu i Rosu Puljić, n. Draga Krešić
                                 Za p. iz ob. Glavinić, n. Dražan
                                     
Nedjelja (4): Župna cr.   u 900:         Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n. Jozo
                                       u 1100:        Za p. Boju Klišanin, n. Vlatko
                    Nova cr.      u 730:         Z a   n a r o d
                                  u 1700:       Za p. Vinka Bačića, n. obitelj
                                                     Za p. Vinka Bačića, n. Pero Pavlović
 
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije misa.