Nedjelja 28. kolovoza

ŽUPNI  OGLASI: 28. kolovoza 2011.

                  Iduće nedjelje je raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 a  večernja u 1900 sati.

                  U ponedjeljak je blagdan Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja.

                 U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2100 sati.

                 Kroz tjedan su večernje mise od ponedjeljka u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (29):  Za pok. Don Boška Obradović, naručuje Mira Konjevod
                            Za pok. Janju Raič, naručuje obitelj
 
Utorak (30):         Za pok. Grgu i Anicu Matuško, naručuje Milan sa obitelji
                            Za pok. Anu pehar, naručuje kći Jagoda
 
Srijeda (31):         Za pok. Janju i Vidu Koncul, naručuje Tomislav
                            Za pok. Zvonku Matuško, naručuje Mara Barišić
 
Četvrtak (1):         Za pok. Stjepana Lovrić, naručuje obitelj     
                            Anka Raič za svoje pok.
 
Petak (2):             Za pok. Anku Matić, naručuje Stana Jurković
                            Za pok. Zdravka Hribaršek, naručuje obitelj
 
Subota (3):           Duži 900:     Za pok. Ivku Lovrić, naručuje Anica Matuško
                           Crkva:         Za pok. Stojana Glavinić, naručuje Maja Sentić sa obitelji
                                               Za pok. Ružu Marčinko, naručuje Ilija sa obitelji
 

Nedjelja (4):       U 900:         Za pok. Terezu Jerković, naručuje Danica Marčinko
                          U 1100:        Za pokojnog Ivu Matić, naručuje brat Krešo
                          U 1900:       Z a   n a r o d

                      
   U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja. Prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 
                   Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
DARIJO MASLAĆ, sin pok. Ivana i Nade r. Krmek  –  i
SLAĐANA BENO, kći Stankova i Mile r. Ripić
                 
                 Također sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
STIPE VUJEVIĆ, sin Nedjiljkov i Tanje r Surać  –  i
TANJA ŠUTALO, kći Antina i Milijane r. Raguž