Nedjelja, 29. svibnja 2022.

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 30. svibnja
19.00 – Za +KARLA Mišetića
Utorak, 31. svibnja
19.00 – Za +ĐURU i BOŽICU Maslać
Srijeda, 1. lipnja
19.00 – Za +NIKOLU i MARU Šutalo
Četvrtak, 2. lipnja
19.00 – Za +CVIJETU i GAŠPU Bačića te ANETU i ĐURU Butigana
Za +MARU i STJEPU Kristića
Za duše u čistilištu
Za +NIKOLU Jonjića
Za +BOŽICU i ANTU Sunaru
Za +ANĐU Matić (g.)
Za +MATU Batinovića
Za +FLOBERTA Koljnerekaja
Za +IVANA Nikolića
Za +VERONIKU Raguž
Za +IVICU i LJUBICU Čuljak
Za +MARU i VIDANA Leženića te sve ++ iz ob. Leženić
Za sve ++ iz ob. Raič i Vojvoda
Za +JOZU i ZORANA Nuića
Za sve ++ iz ob. Bose Batinović
Za +VIDU i RUŽU Vukasović
Za sve ++ iz ob. Ljiljanić i Krmek
Za +TEREZU Previšić
Za +ANU i BLAŽA Marića
Za +NIKU Krmeka
Petak, 3. lipnja
19.00 – Za +NIKU i JANJU Putica
Subota, 4. lipnja
09.00 – Duži: Za +MARINKU Dodig
19.00 – Za +MARU Stasjuk
Nedjelja, 5. lipnja – D U H O V I
Župna crkva: u 09.00 sati
09.00 – Za sve ++ iz ob. Raič i Krndelj
11.00 – Pro populo – misa za narod
Nova crkva: u 19.00 sati
19.00 – Za +BLAŠKU i IVKU Obad

Ponedjeljak, 6. lipnja
19.00 – Za +TOMU i ANU Lujanović
Utorak, 7. lipnja
19.00 – Za +STOJU i JOZU Dragićevića
Srijeda, 8. lipnja – kvatre
19.00 – Za sve ++ iz ob. Mare Krmek
Četvrtak, 9. lipnja
19.00 – Za +RADU Jozića
Za sve ++ iz ob. Menalo i Sentić
Za +MIROSLAVA Šimića
Za +PERU, RANKA i MILANA Savića
Za +STJEPANA Đudarića
Za +NIKOLU i FANIKU Vujnović
Za +JURU Krešića
Za sve ++ iz ob. Mišković
Za +IVANA Miškovića
Za +BOŽU (Bokana) Miškovića
Za +IVANA Bogdana
Za +VERONIKU Raguž
Za +KREŠIMIRA Maslaća
Za +ŽARKA i ANICU Biokšić
Za +STJEPU Matića
Za +MIŠKA i LUCIJU Raguž
Za +TOMISLAVA Krečka
Za +BOŽU Krmeka
Za duše u čistilištu
Za sve ++ iz ob. Kuzman i Proleta
Petak, 10. lipnja – kvatre
19.00 – Za +IVANA i MARU Bagarić
Subota, 11. lipnja – kvatre
09.00 – Duži: Za +IVANA Matuška (g.)
19.00 – Za +JURU Krešića (1. g.)
Nedjelja, 12. lipnja-PRESVETO TROJSTVO
Župna crkva: u 09.00 sati
09.00 – Za ++ svećenike koji su djelovali u našoj župi: don ANTU Ivančića, don ALEKSANDRA Borasa, don BOŠKA Obradovića, don JOZU Čirku i don ZDRAVKA Ivankovića
11.00 – Pro populo – misa za narod

18.00 – Uočnica sv. Anti – groblje sv. Ante

Nova crkva: u 19.00 sati
19.00 – Za +ANTU Ćapetu

ŽUPNI  VJERONAUK

S prošlim tjednom završili smo župni vjeronauk za ovu školsku godinu. Molim svu djecu da budu i dalje aktivna u dolascima na krunicu i sv. Misu te na susrete subotom.

DUHOVI  –  ROĐENDAN  CRKVE

U nedjelju, 5. 6. 2022., Crkva slavi Duhove. Duhovi su svetkovina kad je Krist poslao Duha Svetoga nad apostole i prve učenike, da ih učvrsti u vjeri. Ujedno, u crkvenoj godini svetkovinom Duhova završava vazmeno vrijeme i nastavljamo vrijeme kroz godinu.

KVATRE

Ljetne kvatre slave se u srijedu, petak i subotu, poslije blagdana Duhova. Posvećene su molitvi i postu za zaštitu usjeva, za urod zemlje i posvetu ljudskog rada.

KLANJANJE ZA MLADE

U subotu, 11. 6. 2022., u 20 sati (Nova crkva) imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom za sve naše mlade i sve one koji žele.

TE DEUM

U nedjelju, 12. 6. 2022., u 11 sati slavit ćemo sv. Misu zahvalnicu (TE DEUM) za kraj školske i vjeronaučne godine. Pozivam svu djecu da dođu zahvaliti Bogu za sva dobra stečena u školskoj i vjeronaučnoj godini, koja je iza nas.

PRISTOJNO  OBLAČENJE

Crkva je Božji dom i dolikuje da u njega dolazimo pristojno odjeveni. Razumijem da je vruće, ali isto tako Vas potičem da zadržimo i poštujemo dostojanstvo crkvenog prostora, kao i granicu dobrog ukusa.

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Ulica Hercegovačkog ustanka:

Subota, 4. 6. 2022., u 14 sati: Obitelji: Augustina Opačka, Ilije Krešića, Dragana Njavre, Boke Krešića, Nikole Markovića, Šćepe Džone.

Ulica Hrvatskih branitelja:

Subota, 11. 6. 2022., u 14 sati: Obitelji: Tomislava Sentića, Pere Štrbe, Ilije Marčinka, Vlade Konjevoda, Ilije Reze, Milenka i Stojana Kneževića.

Napomena: Molim sve obitelji koje ne mogu doći čistiti crkvu iz bilo kojeg razloga (a žele dati svoj doprinos) da to učine u župnom uredu najkasnije do srijede, kako bismo našli zamjenu, jer se zna dogoditi da dođe jedna ili dvije obitelji čistiti obadvije crkve.

Hvala svima na čišćenju crkve.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Josip Njavro, sin Marija i Marine r. Milanović, naša župa i Daria Tomić, kći Pave i Matije r. Mrkonjić, župa Žepče. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Ante Padovanskog-Žepče, 4. 6. 2022.

Ukoliko netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je reći u župnom uredu. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova!

NAŠI  DAROVATELJI

Za crkvu (KM): Mladenci Marin i Ana Matić 300, Mato Matić 200, N. N. 100, N. N. 80, Vladimir Mustapić 100, Ivan Udženija 50, N. N. 50, N. N. 50, Tiho Vujnović 100, Marko Konjevod 100, N. N. 100, Marija Previšić 100, Stanislav Matić 100, Ljuba Krešić 50, Nedjeljko Konjevod 50, Dragan Jurković 100, Vjekoslav Krvavac 200, Ivan Kuzman 300, Mladen Bačić 100, Dragan Marić 100, Tomislav Sentić 100, Ante Matić 100, N. N. 60, Mato Glavinić 100, Ivica Glavaš 100, Martin Perić 50, Lazar Prkačin 200, Dario Krešić 50, N. N. 100, Slavko Marić 100, Obitelj Klišanin 100, krizmanici: Filip Noković 100, Luka Pavlović 100, Filip Bogdanović 200, Martina Leženić 50, I. K. 100, Božidar Kitin 50, N. M. 100, prvopričesnik Antonio Leženić 50. 

Za župne potrebe i redovinu (KM): Staza Leženić 100, N. N. 50, Zvonimir Leženić 100, Ivan Udženija 50, N. N. 50, N. N. 50, Tiho Vujnović 100, Dragan Milićević 100, Marko Konjevod 100, Obitelj Štrbe 100, N. N: 50, N. N. 100, Marija Previšić 50, Stanislav Matić 100, Ljuba Krešić 50, Višeslav Krešić 100, Nada Prišlić 50, Nedjeljko Konjevod 50, Dragan Jurković 100, Vjekoslav Krvavac 100, Ivan Kuzman 150, Dragutin Ressner 80, Dragan Marić 100, Mato Škobo 200, Ante Matić 50, Mirko Bijelić 100, Miroslav Škobo 100, Mato Glavinić 100, Ivica Glavaš 100, Martin Perić 50, Lazar Prkačin 200, Dario Krešić 50, N. N. 50, Slavko Marić 100.  

Za Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Anka Matić 50, N. N. 10, Tiho Vujnović 20, Obitelj Štrbe 50, N. N. 20, Ljuba Krešić 20, Nada Prišlić 10, Vjekoslav Krvavac 25, Dragan Marić 25, N. N. 20, Mato Glavinić 10, Lazar Prkačin 20, Slavko Marić 20.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Mara Džono 20, Ilija Krešić 20, Marija Jogunica 30, Renata Krešić 20, Mara Kristić 20.

Za renoviranje crkve sv. Ante (KM): Tomislav Lovrić 300, Jozo Kralj 100, krizmanica I. K. 100, Marinko Matić 200, N. N. 100, Šćepo Džono 100, Nada Obradović 60, Marijana Slamnik 100, Nada Prišlić 100, Dragan Jurković 100, Mato Škobo 300, Miroslav Škobo 300.

Svim darovateljima iskrena hvala!