Nedjelja 3. lipnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  od 4. do 10. lipnja  2018.
 
   Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net 
 
    Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
       – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
U petak je prsv. Srce Isusovo. Misa u Dužima u 1100 sati i u župnoj crkvi u1900 sati.
U subotu je bezrgrješno Srce Marijino.
 
     Mjesec lipanj je na osobit način posvećen presv. Srcu Isusuovu!
 
    Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (4):      Za p. Ivana Nikolića, n. radne kolege
                        Za p. Maru Stasjuk, n. obitelj
                        Za p. Nikolu Matuška, n. kći Olga
 
Utorak (5):        Za p. Jozu Vuletića, n. kći Ana Raguž
                         Za p. Nikolu Konjevoda, n. Zora Falak  
                          Za p. Vidu Bogdanovića, n. obitelj
 
Srijeda (6):        Za p. Krešu Maslaća, sin Josip
                          Za p. iz ob. Bogdan, n. Tomislav
                          Za p. iz ob. Kužić, n. Tomislav Bogdan
        
Četvrtak (7):    Za p. Blašku Obada, n. Ivka    
                        Za p. Vidana i Maru Leženić, n. sin Ivo
                        Za p. iz ob. Balić i Vujnović, n. Božica Balić
        
Petak (8):        Duži 1100:     Za p. Peru, Bobu i Andru Čamo, n. Ivka Glavinić
                                            Za p. Josipu, n. baka Anđa Katić
                       Ctkva:           Za p. Lovru Raiča, n. sin Nikša
                                             Za p. Peru i Ranka Savića, n. Ruža
                                            Za p. iz ob. Šutalo i Matić, n. Ivica i Lordana
        
Subota (9):      Za p. Lazu i Božicu Prkačin, n. kći Anica Marić
                        Za p-u.Božu Papac, n. Božo Šutalo
                       Za p. Anđelka Raiča, n. Nada Šutalo
        
Nedjelja (10):  Župna cr. u 900:     Pero Džono za svoje pokojne
                                         u 1100:     Z a   n a r o d
                       Nova cr.    u 730:     Za p. Peru Maslaća, n. ob. Mišković
                                        u 1900:     Za p. Miru Šimića, n. obitelj
 
      Najtoplija zahvala u ime svih nas onima koji su uredili teren oko Križa za tjelovsku procesiju! Također hvala i mladima koji su pomogli sve lijepo organizirati!