Nedjelja 3. veljače 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 4. do 10. veljače 2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700. Istog dana pada i spomen bl Alojzija Stepinca, molitva pred slikom u župnoj i kipom u novoj crkvi.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (4):              Za p-g Tomku Bilić, n. kći č. s. Danica
                                 Za p. Marka Sentića, n. obitelj
                            Za p. Jelu Markanović, n. Marijana Matić
 
Utorak (5):              Zadušnica: Za pokojnu Božu Putica, n. obitelj
                            Za p don Vidu i don Stjepana Puticu, n. Tiho
                            Za p. Angelu Udženija, n. Nada Previšić
 
Srijeda (6):              Za p-u Božu Balić, n. Ruža Lovrić
                            Za p Ivana i Vinka, n. Ruža Lovrić
                            Za p. Ivku Lovrić, n Mato
                              
Četvrtak (7):            Za p. Mirka i Maru Marković, n. Dana Goluža      
                            Za p. Matu Matića, n. Nikola
                            Za p. Katicu, Valentinu i Luku, n. Eva Nikolić
                              
Petak (8):                 Za p. iz ob. Batinović, n. Anka Bošnjak
                            Za p-u Ljubu Lovrić, n. unuci
                            Za p. Vinka, Peru i Nikolu Boškovića, n. Mara Marković
                              
Subota (9):      Duži 900:      Za p. Božu, Maru i Janju, n. Marica Batinović
Crkva:          Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Stojan Konjevod
                                         Za p. Ilinku i Đuru Krmek, n. Ilija
                                         Ivica Konjevod za svoje pokojne
                              
Nedjelja (10): Župna cr. u 900:               Za p. Niku Škobo, n. obitelj
                                                               Za p. Ljubu, Peru i Tomu, n. Marija Jogunica
                u 1100:            Zadušnica: Za p. Marinka Lovrića, n. obitelj
                                       Za p. Ivana Nikolića, n. Mario Glavinić
                                        Za p. Ivana Nikolića, n ob. Kulaš
       Nova cr. u 730:                      Z a   n a r o d
                             u 1700:                   Vinka Prkačin za svoje pokojne