Nedjelja 30. V. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   31. V.  –  6. VI. 2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
– U ponedjeljak je Pohod B.D Marije i završetak svibanjske pobožnosti
*
 – U četvrtak je zapovjedna svetkovina (Presveto Tijelo i krv Kristova) – TJELOVO
   pučka misa u 9 u župskoj crkvi i večernja u 19 kod Križa s procesijom i blagoslovom župe
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (31):      Za p. Maricu Čamo, n. kći Štefa  
                           Za p. Jozu Konjevoda
                           Za p. Lucu i Anđu Žutić, n. Ruža Bekter
*
Utorak (1):         Zadušnica: Za p. Pavu Žilića
                           Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. obitelj
                           Za p. Milana Tapalovića, n. Pero
     *                                
Srijeda (2):        Za p Maricu-Mirjanu Prkačin, n. ob.
                           Za p. Vidu i Janju Koncul, n. Tomislav
                           Za p. Maru Glavinić, n. Ante
     *                                
Četvrtak (3):  U 9 sati:     Z a   n a r o d         
                       Križ 19:     Mato Sentić za svoje pokopjne
                                         Ivica Kalauz za svoje pokojne
      *                               
Petak (4):           Za p. iz ob. Šutalo i Matić
                           Za p. Vlahu Matića, n. unuka Nikolina
                           Za p. iz ob. Radoš i Jurendić, n. Alojz i Manda
    *                                 
Subota (5):  Duži u 9:     Za p. Marinku Dodig, n. Marica Batinović
                      Crkva:          Za p. Anitu Vemić, n. kolege
                                         Za p. Vinka Bendera, n. Pero i Marina Pavlović
                                         Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Ivan Menalo
     *                                
Nedjelja (6):  Župska cr. u 9:     Za p. Krešu Maslaća, n. Josip
                                                   Z a   n a r o d
                                    u 11:      Za p. Ivana Nikolića i Karla Mišetića, n. Jozep
                 Nova cr. u 7 i 30:     Za p. Ivana Glavaša, n. obitelj
                                    u 19: Za p. Stojana Glavinića, n. supruga Ruža
*
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa. Kao i svake godine preporuka našim pervopričesnicima da obave prve petke ili subote ili nedjelje
*
Ovih dana su u Gospodinu preminuli MOMIR ILIĆ i BOŽICA MASLAĆ R. MILIČEVIĆ koji su boravili i u Neumu. Opremljeni su svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njihovih duša