Nedjelja 31. V. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   1.  –  7.  lipnja 2020.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: večernja sveta misa u 1900.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu nakon sv. mise.
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
*
Ponedj. (1):        Za pokojnu Vidu i Anđelka Raič n. Marija Previšić
                           Za p. Emi Gavran n. Josip i Vesna Opačak
                           Za p. Jelu i Iliju Markanović n. Josip i Vesna Opačak
*
Utorak (2):        Za p. Boška i Dragu Lakić n. Mirjana Lakić
                           Za p. Anđelka Obada n. Mirjana Lakić
                           Za p. Ivana i Vinka Babić n. Ruža Lovrić
*
Srijeda (3):        Za p. Jozu i Zorana Nuić n. Nada Pavlović
                           Za p. Bokana Miškovića n. brat Mato
                           Za p. Ivana Miškovića n. brat Mato
*
Četvrtak (4):     Za p. Maru Stasjuk n. obitelj
                           Za p. Janju Lovrić n. obitelj
                           Za p. Božu Bendera n. Ilija Marčinko
*
Petak (5):          Za p. Tonija i Zdravka Bačića n. Mira
                          Za don Anđelka Babića i ostale svećenike n. Pero Babić
                          Za p. Ivana Nikolića n. Pero Babić
*
Subota (6):       Duži 900:       Za p. Neđu i Đuru Matuška n. obitelj
                                                 Za p. Ivana Matuška n. obitelj
                          Crkva:             Za p. Krešu Maslaća n. sin Josip
                                                 Za p-u. Mirku i Peru Ivanković n. Nada Previšić
                                                      ? Za p. Božu Daničića n. obitelj (ko nije bila!9
                                                      Za p. iz ob. Stjepana Maslaća n. Ivica Raič
                                                *
Nedjelja (7):  Župna cr. u 900Za p. Vlahu i Stojku Raič n. obitelj Babić
                                      u 1100:  Za p. iz ob. Bogoje i Tapalović n. Ilija i Marina
                       Nova cr.  u 1900:  Za narod
 

U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.

Prva sv. pričest u našoj župi bit će 14. lipnja na misi u 11. sati.

Sveta krizma bit će, kao i do sada, na patron župe, Gospu od Zdravlja, 30. kolovoza.