Nedjelja 4. kolovoza 2019.

ŽUPSKI OGLASI 5. – 11. VIII.   2019.

 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U utorak je blagdan PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO
 
U subotu je blagdan sv. Lovre.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (5):           Za p. Marinka Lovrića, n. Pero
                         Za p. Mirjanu Obradović, n. obitelj
                         Za p. Zdravka Bačić, n. majka Mira
                         Za p. iz ob. Lovrić i Sentić, n. Marija i Pero
 
Utorak (6):           Zadušnica za p. Karla Mišetića
                              Za p. Angelu Udženija, n. Zora Krešić
                              Za p. Božu i Snježanu Grbešić, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Markanović i Matijević, n . Slađana Prkačin
 
Srijeda (7):            Za p. Veru Šutalo, n. Jasna
                         Stipe Šutalo za svoje pokojne
                         Za p. Josipa Bjeloperu, n. Stana Jurković   
     
Četvrtak (8):         Za p. Ivanu Krešić, n. sin Ivo
                             Za p. Ivanu Krešić, n. sin Pero
                         Za p. Genu i Ivana Mustapić, n. Ljuba Knežević
              
Petak (9):              Za p. Ivana Katića, n. kći Mirjana
                             Za p. iz ob. Katić, n. Mirjana Njavro
                         Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n. Jozo i Anka
              
Subota (10):          Duži 900:     ()
      Crkva:         Za p. Stjepana i Božicu Šutalo, n. Nikica
                                             Za p. Magdalenu Šimić, n. baka Iva
                                             Za p. Željka Krmeka, n. ob.
              
Nedjelja (11): Župna cr. u 900:          Z  a   n a r o d
                u 1100:        Za p. Mihaela Kitina, n. Šćepo Džono
           Nova cr.    u 730:         Za p. Matiju, Josipa i Antuna, n. Jasenka Sremac
                                   u 1900:        Za p. Janju Lovrić, n obitelj
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo mladić Karlo Mišetić Pomolimo se za pokojnjegove duše.