Nedjelja 4. lipnja 2017.

ŽUPSKI OGLASI 5. – 11. lipnja 2017.
 
Iduće nedjelje je svetkovina Presvetog Trojstva. Svete mise kao i svake nedjelje, svete mise iduće nedjelje: – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je Marija Majka Crkve
 
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (5):        Za p. č. s. Velimiru Jozić, n. Tonka Perić
                       Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
                       Za p. Vesnu Stojak, n. obitelj
 
Utorak (6):          Za p. Krešu Maslaća, n. sin Josip
                       Za p. Baldu i Nedjeljku Matić, n. Draženka Leženić
                       Za p. Ivu i Nedjeljku Leženić, n. sin Jozo
                                     
Srijeda (7):          Za p. Radu Koraća, n. supruga Ivka
                           Za p. Josipa Savića, n. Olivera Dugandžić
                       Za p. iz ob. Džono, n. Olivera Dugandžić
 
Četvrtak (8):        Za p. Peru i Ranka Savića, n. Ruža
                       Za p. Lazara Raiča, n. ukopnici
                       Za p. Nikolu i Rosu Puljić, n. kći Anica Previšić
                                     
Petak (9):            Za p-g Miru Šimića, n. obitelj
                       Za p-u Dragu Matuško, n. obitelj
                      Za p. Slavku Batinović, n. obitelj
 
                                                                                    
Subota (10):        Duži 900:    Za p. Nedjeljka Matuško, n. obitelj
                           Crkva:         Za p. Ivana i Maru, n. kći Lucija Bijelić
                                              Za p. Anku, Luciju i Anđu, n. n. Matija Bijelić
                                         Za p. Cviju Prkačin, n. Ana Bačić
                                     
Nedjelja (11): Župna cr.   u 900:       Za p. Danicu Bender, n. kći Janja
                                         u 1100:     Za p. Tomu Krečka, n. ob.
Nova cr.   u 730:       Z a   n a r o d
                                    u 1900:    Za p. iz ob. Obad, n. Olivera Dugandžić
 
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MIHAEL RAJIĆ, sin Božin i Mladenke r. Obradović   –   i
ZORICA ŠUTALO, kći Dragina i Anđelke r. Buntić