Nedjelja 4. prosinca

ŽUPNI  OGLASI  5.- 11. prosinca 2011.

     Iduća nedjelja je nedjelja Caritasa, raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.

     U utorak je sv. Nikola.

     Srijeda, petak i subota su kvatreni dani

     U četvrtak je Bezgrješno začeće B. D. Marije, nije zapovjedna svetkovina, večernja misa u 1700 sati. U Hrasnu se slavi 250-godišnjica utemeljenja župe pa misno slavlje u 1100 sati predvodi naš biskup

     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (5):    Mijo Ćorić za svoje pokojne
                            Mara Ćorić r. Lozančić, za svoje pokojne

Utorak (6):          Za pok. Nikolu Opačak, nar. sin Josip sa obit.
                          Josip Opačak sa obitelji za svoje pokojne

Srijeda (7):         Za pok. Ivana Bošnjak, nar. supruga Anka
                          Za pok. Milu i Ivu, nar. sestra Anka Bošnjak

Četvrtak (8):       Za pok. Sojana i Ivku Vuletić, nar. sin Pero 
                           Za pok. Nedjeljka Pavlović, nar. Tomo sa obitelji

Petak (9):            Za p. Miru Šimić, nar. obitelj  
                           Za pok. Luku, Katu i Lucu, nar. Kata Leženić

Subota (10):       Duži 900:     Za pok. Zvonku Matuško, nar. obitelj
                          Crkva:         Za pok. Božu Matić, nar. supruga Andrijana s djecom
                                              Za pok. Janju Raguž, nar. Milijana Šutalo  
                
Nedjelja (11):      U 900:         Za p. Maru  i Janju nar. Dragan Menalo
                            U 1100:        Za pok. iz obitelji Maslać i Džono, nar. Nada Maslać
                            U 1700:        Z a   n a r o d
                         
     Vjeronauk za krizmanike idući tjedan zbog svetkovine Bezgrješnog Začeća B. D. Marije premješta se u utorak u isto vrijeme.

      U subotu 10 prosinca u kino-sali hotela Neum bit će izvanredni kulturni događaj: jedna od najboljih hrvatskih klapa ŠUFIT iz Splita održat će se humanitarni koncert klapskih pjesama u 1900 sati. Ulaznica je 30,- kuna. Sav prihod ide u unapređenje kulturnih zbivanja u Neumu.

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)