Nedjelja 4. VII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  5.  do 11. VII.  2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
– U ponedjeljak  su sveta braća Ćiril i Metod
– U petak  je naša blaženica  Marija Petković
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (5):      Za p Vidu Džono, n. Miro
                         Za p. iz ob. Božić i Žilić, n. obitelj
                         Za p. Ružu I Stjepu Bačić, n. djeca
*
Utorak (6):       Za p. Martina, Matiju, Vinka i Milenka n. Ružica Jovanović
                         Za p. Đuru Glavinića, n. Pero
                         Za p. Ivana i Anicu Bender, n. ob.. Konjevod
*
Srijeda (7):      Za p. Peru, Ivku i Danicu, n.. Mira
                         Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. kći Anđelka Jogunica
                         Obitelj Raič za svoje pokojne
 *
Četvrtak (8):    Za p. Tomislava Leženića, n. supruga Ruža
                         Za p. Ivana Glavinića, n. obitelj
                         Za p. Jozu Vuletića, n. sin Željko
                         Za p. Jozu Bogdanović, Ruži Peru Jogunica, n. Željko i Draženka
  *
Petak (9):         Za p. Ivanu Krešića, n. obitelj
                         Mirko Prović za p. iz ob. Prović
                          Snježana Provižć za p. iz ob. Majstorović
  *
Subota (10):  Duži u 9:   Za p. Cviju Bačić, n. Pero Matuško
                      Crkva:         Za p-g Ivu Glavinića, n. obitelj
                                         Za p. Floberta Koljnrekaja, n. Ivan Raič
                                         Za p. Jozu, Nikolu i Ivanu, n. Nada Udženija
    *
Nedjelja (11):  Župska cr. u 9:     Za p. Kazimira i Anđu Bogdanović, n. sin Ivan
                   :                                Za p. Jozu, Karla, Marijana i Vidu, n. brat Ivan
                                       u 11       Za p. Ivku i Đuru Krmek, n. obitelj
                   Nova cr. u 7 i 30:      Z a    n a r o d
                                     u 19:       Za p. don Ivana Pavlolvića, n. Mirjana
*
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
*
BOŽIDAR PREVIŠIĆ, sin. p. Nedjeljka i Anice r. Perić   –  i
PETRA HERCO, kći Markova i Anke r. Petrušić
          također:
IVAN MILIČEVIĆ, sin Draganov i Anke r. Ladan   –   i
MATEA SOLDO, kći Jozina i Vere r. Herceg
 *
Stigao je novi broj Crkve na kamenu.