Nedjelja 5. kolovoza 2019.

ŽUPSKI OGLASI 6. do 12. VIII. 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
Sutra je blagdana Preobraženje Gospodinovo.
U petak je sv. Lovro
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (6):        Za p. Milana i Anu Matić, iVidu Bogdanović, n. ob. Matić
                       Za p. Vidu, Kara i Jozu Bogdanović, n. ob. Matić
                       Za p. Anicu Matić, n. sin Mato
 
Utorak (7):          Za p. izob. Pavlović i Krmek, n. Anica
                       Jozo Brć za svoe pokojne
                       Za p. Božu i Snježanu Grbešić, n. ob.
 
Srijeda (8):          Za p. Ivana i Genu Mustapić, n. Ljuba Knežević
                       Za p. iz ob. Škobo, n. Miro
                       Ante Džono za svoje pokojne
                            
Četvrtak (9):        Za pu Ivanu Krešić, n. sin Pero      
                       Za p. Stojku i Vlahu rai, n Dragica Babić
                       Za p. Maru i Peru Jurković, n. Dragica Babić
 
                            
Petak (10):          Za p. Stojana, n. sin Miro Šutalo
                       Za p. Matu Kralja, n. Mato Sentić
                       Za p. Stanu i Slavka Milinković, n. Nada Krešić
                                                               
Subota (11):        Duži 900:    ()
                            Crkva:       Za p. iz ob. Jelić i Glavinić, n. Ines
                                          Za p. Sandru Petković, n. Mladen i Ljuba
                                         Za p. iz ob. Konjevod i Mustapić, n. Anđelka
                            
Nedjelja (12): Župna cr. u 900:                Za p. Ivanu Krešić, n. sin Ivo
                u 1100:             Za p-u Josipu Katić, n. obitelj
           Nova cr.    u 730:             Z a   n a r o d
                                   u 1900:            Za p. Ružu i Matu Bogoje, n. obitelj
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARKO ĐURKOVIĆ, sin Antonijev i Norberte r. Peterin –   i
MATEA MATIĆ, kći Marinkova i Anke r. Džono
 
     Sigao je novibroj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu preuzeti u sakristiji