Nedjelja 5. lipnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   5. – 12. svibnja 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
       – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
        – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
Iduće nedjelje je sv . misa uočnica sv. Anti pa će jedan svećenik slaviti misu u groblju u 1800 sati. Prigoda za sv. ispovijed od 1730.
U srijedu u 1200 sati naručuju jeca i djelatnici škole misu zahvalnicu.
U subotu je sv. Barnaba apostol
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (6):        Za p. Stjepana Konjevoda, sin Josip
                       Za p. Krešu Maslaća, n. Josip i Marija
                       Za p-u Mirku i Peru, n. Nada Previšić
 
Utorak (7)           Za p. Anđu i Peru, n. kći Boja Matić
                Za p. Božicu Njavro, n. Dragan Marić
                       Za p. Ivu Krešić, n. Ljuba
 
Srijeda (8):          Za p. Ranka i Peru Savića, n. Ruža
                       Za p. Cvijetu Matić, n. kći Ivanka
                       Za p. Luku i Cviju, n. Mato Ljiljanić
                                     
Četvrtak (9):        Za p. Anicu, Antu i Luciju, n. Matija Bijelić        
                       Za p. Martina i Vinka, n. Ružica Jovanović
                       Za p. Žarka Biokšić, n. Vesna Pavlović
 
Petak (10):          Za p. Maru Miholjević, n. obitelj
                       Za p. Maru, n. Staza Leženić
                       Josip i Ružica Bogdanović za svoje pokojne
 
Subota (11):        Duži 900:    N. N.
                           Crkva:        Za p. Miru Šimića, n. obitelj
                                          Za p. Nedjeljka Batinović, n. sin Ante
                                         Za p-g Niku Krešića, n. djeca
 
Nedjelja (12):   Župna cr. u 900:      Za p Milenku i Antu n. Snježana Prović
                                        u 1100:     Za p-u Božu Papac, n. Božo Šutalo
Nova cr.  u 730:       Z a   n a r o d
                                u 1900:       Za p. Jozu Bogdanović, n. Krešo
              St. Neum   u 1800:       Za p. Antu Ćapeta, n. sestra Zdravka
 
Sakramenat svete bženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
JOSIP ĐOJA, sin Marijanov i Marije r. Njarvo    –    i
MARIJANA GRGIĆ, kći Marinkova i Mile r. Šutalo