Nedjelja, 5. ožujka 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 6. ožujka

18.00 – Za +ĐURU i IVANU Krmek

Utorak, 7. ožujka

18.00 – Za +DANU Pavlović r. Kristić (1. g.)

Srijeda, 8. ožujka

18.00 – Za +JANJU Batinović (2. g.)

Četvrtak, 9. ožujka

18.00 -Za +IVANU i ANDRIJU Krešića

             Za duše u čistilištu

             Za +MANDU Jogunica

             Za +MATU i JANJU Konjevod

             Za +ĐURU Lakića

             Za +CVIJU Glavinić

             Za sve ++ iz ob. Krmek i Pavić

             Za +SLAVKU Krmek

             Za +BOŽU i MARU Leto

             Za +STOJANA, ĐURU, RUŽU, MARU i ANICU Krešić

             Za +NEĐU Lovrić

             Za +IVANA i BOŽU-Bokana Miškovića

             Za sve ++ iz ob. Mate Miškovića

             Za +MILANA Matića

             Za +PERU i ANKU Katić

             Za +NIKOLU Raguža-Lučića

             Za +JURU Krešića

             Za +JOSU Radmana

             Za +DAMIRAOpačka i ILIJU Jurkovića

             Za +ANU i IVANA Doku

             Za +IVKU Papac  

Petak, 10. ožujka

18.00 – Za +MANDU Jogunica i ost. ++ iz obitelji Jogunica

Subota, 11. ožujka

09.00 –                   Duži: Za +ADOLFA-ADU Čamu

18.00 – Za +ILINKU i MARIJANA Obradovića

Nedjelja, 12. ožujka

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za sve ++ iz ob. Papić

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –   Za +ZORANA Prišlića-branitelja

Ponedjeljak, 13. ožujka

18.00 – Za +NIKOLU i RUŽU Kalauz te ost. ++ iz obitelji

Utorak, 14. ožujka

18.00 – Za +BOŽU i ANICU Gverović

Srijeda, 15. ožujka

18.00 – Za +KARLU Prkačin

Četvrtak, 16. ožujka

18.00 -Za +STOJANA Šutala (g.)

             Za +KARLU Prkačin

             Za +VLAHU Matića

             Za +BOŽICU i STOJANA Šutala

             Za +BOŽICU Šutalo

             Za +VIDU (ž.) i MIRU Raič

             Za +IVANA i MIRJANU Krndelj

             Za +ANTU, ANĐU, STIPU, JURU i MARINU Budeš

             Za +DRAGANA Obada

             Za +FILIPA i ANU Kozina te ost. ++ iz obitelji

             Za +NEĐU Lovrić

             Za +DANICU Goluža

             Za +VINKA Raiča

             Za +MATU i JAKU Čuljak te ost. ++ iz ob. Čuljak i Mlinarević

             Za +KARLU Prkačin

             Za +VLAHU, IVICU i DAVIDA Lakića te KATU Milovčić

             Za +ILIJU, IVICU i CVIJETU Jurković te ANĐELKA i DRAGICU Opačak

             Za +IVICU i MARIJU Međugorac

             Za +ANĐELKA Šutala

             Za +JOSIPA Konjevoda

             Za sve ++ iz ob. Tomić

             Za +MARINKU Martinović te ost. ++ iz ob. Martinović

             U čast Gospi Schönstadtskoj

Petak, 17. ožujka

18.00 – Za +PERU Pavlovića

Subota, 18. ožujka

09.00 –                   Duži: Za +LUCU i NIKOLU Matuška te ost. ++ iz obitelji

18.00 – Za sve ++ iz ob. Bogdanović i Bjelopera

Nedjelja, 19. ožujka

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +IVANA Maslaća (g.)

11.00 –                   Za +ZDRAVKA Konjevoda

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –   Za +DANU i ĐURU Perića

AKCIJA ZA TURSKU I SIRIJU

U našoj župi prikupljeno je: 3.211,50 KM; 542,10 Eura i 7,20 HRK za zemlje stradale u potresima (Turska i Sirija).

KATEHEZA ZA MLADE

U subotu, 11. 3. 2023., u 19 sati u župnoj dvorani imat ćemo katehezu za mlade: Sveta ispovijed – navika ili istinska potreba duše. Svi ste dobrodošli!

NEDJELJA SOLIDARNOSTI

Na zasjedanju BK BiH u Sarajevu, 3. studenoga 2015., usvojen je prijedlog da Treća korizmena nedjelja bude Nedjelja solidarnosti u partikularnoj Crkvi u BiH. Kao što je svojedobno odlučeno da Treća nedjelja Adventa bude Nedjelja Caritasa, tako je odlučeno da Treća korizmena bude Nedjelja solidarnosti. Sva milostinja sljedeće nedjelje, tj. 3. korizmene ide za najpotrebnije župe u BiH.

KORIZMENE  KARITATIVNE  AKCIJE

Imamo dvije korizmene akcije za obnovu naše župne dvorane i crkvenih prostorija: korizmeni paket odricanja pred oltarom i milostinja korizmenih petaka.

POKORNIČKO HODOČAŠĆE U HRASNO

Svake korizmene nedjelje održava se pokorničko hodočašće župa Trebinjsko-mrkanske biskupije i ostalih župa koje žele sudjelovati u Svetištu Kraljice Mira-Hrasno.  Program započinje u 15 sati križnim putem.

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Neretvanska:

Subota, 25. 2. 2023.: Obitelji: Nikole, Danijela i Martina Prkačina, Miše Vukasovića, Anice Previšić, Josipa Glavinića, Marija Glavinića, Drage Raguža, Josipa Raguža, Martina i Matka Krešića, Ilije i Marina Matića.

Neretvanska:

Subota, 4. 3. 2023.: Obitelji: Tereze i Danila Krulja, Ante i Stipana Matića, Mladenke Raič, Joze i Marija Obradovića, Mate i Ivice Jogunice, Marice Bogdan, Mate Martinovića.

Hvala svima na čišćenju crkve.

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 5. 2. 2023., krstio se Matej Njavro, sin Ivana i Karle r. Glavinić. Matej se rodio 19. 12. 2022., u Mostaru. Kum mu je bio Josip Nikolić, a krstitelj don Milenko Krešić, profesor i duhovnik na KBF-u u Sarajevu.

Roditeljima čestitamo!

NAŠI POKOJNICI

U ponedjeljak, 27. 2. 2023., preminuo je naš župljanin Zdravko Konjevod. Zdravko se rodio u Čapljini, 8. 3. 1962. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u mjesnom groblju Hutovo, 1. 3. 2023.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!