Nedjelja 5. srpnja 2015

ŽUPNI OGLASI 6. – 12. srpnja 2015.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
        – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
        – Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je naša blaženica Marija Petković.
 
U subotu je sv. Benedikt zaštitnik Europa
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (6):        Za p. Davora Stasjuk, n. obitelj
                       Za p. Jozu Krešić, n. kći Mara
 
Utorak (7):          Za p. Boška Bošković, n. kći Staza Njavro
                       Za p. Ivana Njavro, n. brat Dragan
 
Srijeda (8):          Za p. Andru Konjevod, n. obitelj
                       Dragica Marić za pokojne
             
Četvrtak (9):        Ivan Sentić za pokojne
                       Za p. Matu Čamo, n. obitelj
             
Petak (10):          Za p. Peru i Ružu, n. sin Miro Jogunica
                       Za p. Iliju Bogdan, n. obitelj
             
Subota (11):        Duži 900:    Za p. Tomu, Božicu i Đuru, n. Draga Slade
                            Crkva:       Za p. Antu Novaković, n. sin Ivo
                                         Ivo Novaković za svoje pokojne
                                        Za p. Kazimira, Anđu i Jozu, n. Ivo Bogdanoić
             
Nedjelja (12):      Ž. cr.    u 900:         Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj
                                         u 1100:     Z a   n a r od
                           N. cr.    u 700:         Za p. Janju Polunić, n. Ivica Čamo
                                  u 1900:       Za p. Kristu Kristić, n. supruga s djecom
 
Sakrament svete žendibe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVICA ŠANJE, sin Nikolin i Ivke r. Balić   –   i
JELENA KRMEK, kći Dragina i Mirande r. Kardum