Nedjelja 5. studenog 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  6.  –  12. studenoga 2017.
   Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
            – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
            – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
    U petak je sv. Tripun, misa u Vranjevu Selu u 900 i Donjem Kleku u  1100 sati
 
    U subotu je sv. Martin, misa u crkvi u 1100 sati i večernja .
 
     Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (6):      Za p. Ružu i Matu Batinović, n. Andro Šimunović
                         Za p. Ivana Maslaća, n. ob. Mimica
                         Za p. Anđu i Iliju Konjevod, n. kći Boja
                         Obitelj Mandurić za svoje pokojne
 
Utorak (7):        Za p. Maricu n. Sestra Zora Konjevod
                         Za p. Jakova, n. Miro Šutalo
                        Za p. Sofiju, n. Ljilja Šutalo
 
Srijeda (8):        Za p. Zoru Pavlović, n. sin Pero
                           Za p. Mirka Prkačina, n. obitelj
                          Za p. Karlu Prkačin, n. Leonarda Raguž
                          Za p. Veselka i Davorku Čuljak, n. supruga Manda
        
Četvrtak (9):    Za p. Matu Matiuć
                         Za p. iz ob. Bogdan, n. Ivana
                         Za p. Anđu i Iliju Konjevod, n. Ivana
                         Za p. Josipa i Stojana  Jerkovića, n. sestra Marica
        
Petak (10):    D. Klek:     Za p. Andru Krmeka, n. supruga Marica
                                         Za p. Vladu i Vidu Krmeka, n. obitelj
                     Crkva :        Za p. Ivku Vuletić, n,. obitelj
                                         Za p. Ivku Matić, n. sin Nikola
                                        Za p. Matu, Anicu i Matu, n. Ante Bogdanović
 
Subota (11):    Duži 900:          Za p. Janju i Nikolu Šutalo, n. sestra Anica
                        Crkva u 11:    Tomislav Krešić u čast sv. Martina
                        Crkva u  17.    Ljuba Čuljak za svoje pokojne
                                               Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka, n. Ana Palameta
                                               Za p. Ružu batinvić, n. Ilinka
        
Nedjelja (12): Župna cr. u 900:     Za p. Ivana Raiča, n. majka Ruža
                                                      Za p. Iliju Hajvaza, n. Ante Bogdanović
                                       u 1100:     Za p. Vidu Bogdanovića, n. supruga Ružica
                                                       Za p. Peru i Vidu Bogdanović, n. Pero
                       Nova cr. u 730:        Z a   n a r o d
                                      u 1700     Za p. Anđu Maslać, n. Ivanka Lakić
    
   Sakrament svete ženidbe po zakonma svete Crkve žele sklopiti:
 
IVO BAČIĆ, sin Nikin i Anke r. Sentić     
KATARINA KREŠIĆ, kći Zoranova i Anke r. Mandurić