Nedjelja 7. rujna 2014.

Župni oglasi 9.- 14. rujna 2014.
 
Iduće nedjelje je blagdan Uzvišenje Svetog Križa. Svete mise su ovim rasporedom:
–   Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U ponedjeljak je blagdan Rođenje B. D. Marije. U Vranjevu Selu je večeras misa uočnica za hodočasnike u 1830 sati s prigodom za ispovijed od 1800 sati, a sutra misa u 1000 sati
U petak je Ime Marijino, večernja misa u župnoj crkvi u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (8):        Vranjevo Selo:    Za p. Josipa Savića, n. obitelj                 
                          Crkva:                  Za p. Matu Previšić, n. sin Ante
                        Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić

                          Za p. Matu Džakula, n. kći Ljilja Sentić
                                                 
Utorak (9):                   Za p. Ivicu Bačić, n. sestra Ruža Zovko
                                Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
 Za p. Vinka i Nedjeljku Bogoje, n. kći Ruža
 
Srijeda (10):                 Za p. Jadranku Sodo, n. Ivan
                                Anđa Marić za svoje pokojne (354)
                                Za p. Milana, Jozu i Božicu Matić, n. Zora Batinović
 
Četvrtak (11):              Za p. Maru, n. Ante i Marija Zorić
                                Za p. Željku Krešić, n. Danijela
                                Za p. Zoru Begušić, n. sin Mladen
             
Petak (12):                    Za p. Nedjeljka, n. kći Marina Bogoje
                                 Za p. Nikolu i Maru Šutalo, n. obitelj
                                 Za p. Peru Bačić, n. obitelj
 
Subota (13):                 Duži 900:    Za p. Ljubu Matuško, n. supruga Mira
 Crkva:       Godišnjica  za p. Đuru Maslać: naručuju sin Marko i kćeri Nevenka i Ljilja
                                                  Za p. Vidu i Anđu Batinović, n. Zora
                                                  Za p. Đuru, n. kći Nedjeljka Marčinko
 
Nedjelja (14):          Župna cr.  U 900:     Za p. Stojana Vuletić, n. obitel
                                                U 1100:   Obitelj Petrović za svoje pokojne
 
Nova cr.    U 730:     Z a   n a r o d
                                               U 1900:   Za p. Nedjeljku Leženić, n. obitelj
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DARKO ĐANDARA, sin Mirkov i Branke r. Topić   –   i
IVANA VUKASOVIĆ, kći Nikolina i Mile r. Konjevod.  
        
–   također:
 
JOSIP PAPIĆ, sin Slavkov i Stefanije r. Keškić   –   i
MONIKA OBRADOVIĆ, kći Đurina i Kate r. Pažin  
       
  –   također:
 
OLIVER ANĐELIĆ, sin Antunov i Vesele r Škoro
MARINA ŽILJ, kći Vencelova i Nade r. Sentić
         
      Vjenčanja i svi sakramenti se redovito obavljaju u župskoj crkvi, a kada dođe do kolizije rado ćemo dopustiti vjenčanje i u novoj crkvi.
  
Časnoj sestri Anđelini Perić, našoj novoj vjeroučiteljici i voditeljici zborova želimo dobrodošlicu!
  
Hvala svima koji su pripomogli slavlje Gospe od Zdravlja
 
          Ministrantima važna obavijest: iduće subote u 1000 sati dogovor za zasluženi izlet!
 

……………………………………………………..

 

(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)