Nedjelja 7. veljače 2015.

ŽUPSKI OGLASI 8. – 14. veljače 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
U srijedu je Čista srijeda – Pepelnica, početak svetog korizmenog vremena. Zapovjedni post i nemrs. Prije večernje sv. mise obred pepeljanja
Svakog četvrtka u korizmi svečano klanjanje izloženom presv. sakramentu. Kad se obavlja s misom onda skupa s misom traje sat vremena i nastavlja se odmah iza mise. Ovog četvrtka je Gospa Lurdska – Dan bolesnika.
U petak je Križni put u 1700 sati pa skraćeno misno slavlje.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (8):        Za p. Mirka i Maru Marković, n. Danica Goluža
                       Za p. Antu Čapeta, n. supruga Boba
                       Za p. Matu Matića, n. sin Nikola
 
Utorak (9):          Za p-u Ljubu Jogunica, n. sin Pero
                       Za p. Ivana i Janju, n. sin Stojan Konjevod
                Za p. Mandu Jogunica, n. sin Ivica
 
Srijeda (10):        Za p-g Ivu Krešić, supruga Ljuba
                       Za p. Niku Škobo, n. obitelj
                       Za p. Đuru, Ružu, Anicu i Rosu, n. n. Ljuba Goluža
 
Četvrtak (11):      Za p. Ivana i Maru, n. Matija Bijelić        
                       Za p. Maru i Božicu, n. Ruža Gverović
                       Ivo Bogdan za svoje pokojne
                                     
Petak (12):          Za p. Mandu i Niku Ivanković, n. Nada Previšić
                       Za p. Ivana Matića, n. brat Nikola
                       Za p Dragu Milanovića i os. sv. pok., n. Anđa
                                     
Subota (13):        Duži 900:    Za p. Nedjeljka Batinović, n. supruga Marica
                           Crkva:        Za p. Milana, n. Ružica Vuletić
                                         Za p. Cvijetu i Peru Prkačin, n. kći Stana
                                         Za p. Maru Previšić, n. kći Mira Filipović
                                     
Nedjelja (14):   Župna cr. u 900:     Za p. Nedjeljka Batinović, n. Ivka Krešić
                                         u 1100:    Z a   n a r o d
                         Nova cr.   u 730:     Za p. Božu, Ružu i Neđu n. Milan Batinović
                                    u 1700:    Za p. Iliju Krmek, n. Janja
 
         Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.
 
        Ovih dana je preminula opremljena svetim sakramentima Božica Raguž, r. Mišković koja je posljednje vrijeme živjela u našoj župi. Pomolimo se za pokoj njezine duše!