Nedjelja 8. rujna 2019.

ŽUPSKI OGLASI 9. – 14. rujna 2019.
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   –
–   Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
–  Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Iduće nedjelje ćemo upisati nove prvopričesnike i krizmanike pa su obavezni doći u 1100 sati na misu pod kojom će biti prozvani i upisani.
 
U subotu je blagdan Uzvišenje sv Križa
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (9):          Za p. Ivicu Bačića, n. sestra Ruža Zovko
                             Za p. Anicu i Vlahu Vukić, n. Mara Pijević
                             Za p. Nikolu i Maru Marčinko, n. Ilija
                                   Za p. Nikolu i Maru Marčinko, n. Cvijeta Žarak
 
Utorak (10):         Za p. Ivana Nikolića, n. brat Dario
                             Za p. Janju Lovrić, n. obitelj
                             Za p. Cvijetu Bačić, n. obitelj
                    
Srijeda (11):          Za p. Maru i Jozu, n. Ante i Matija Zorić
                         Za p. Branka, Zoru i Katu, n. Mladen Begušić
                         Za p. Ivicu Žuljevića, n. Oliver
 
Četvrtak (12):       Za p. Vjekoslava i Darku, n. obitelj Prović 
                         Za p. Ivu i Anicu Matuško, n . obitelj
                         Za p. Nikolu i Maru Šutalo, n. Ante
 
Petak (13):            Za p. Vidu i Anđu Batinović, n . Zora
                         Za p. Đuru Maslaća, n. sin Ivica
                          Za p. iz ob. Krmek i Matić, n. obitelj
 
Subota (14):          Duži 900:     Za p. Nedjejka Batinovića, n. Ante
         Crkva:       Za p. Cvijetu i Gašpu Bačić, n. Ivka
                                              Za p. Anicu Matić, n. Mato i Neđa
                                             Za p. Spasoja Marića, n. Mato i Neđa
              
Nedjelja (15): Župna cr. u 900:           Za p. iz ob. Raguž i Vuletić, n. Ana i Miro
                    u 1100:        Za p. don Srećka Bošnjaka i Franju Pilića
              Nova cr.   u 730:         Za . narod.
                                    u 1900:        Za p. Stojana Vuletić, n. sin Pero
                                                       Za p. Marka i ost. sv. pokojne, n. Jerko Sentić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DARKO LASIĆ, sin Brankov i Jelice r. Aničić   – i
IVONA UDŽENIJA, kći Ivanova i Marine r. Pavlović
          također:
IVAN DALMATIN, sin Mirin i Slavice r. Kalauz   –
ANA OBAD, kći Mirina i Marine r. Palameta