Nedjelja 8. lipnja – Duhovi

ŽUPNI OGLASI 9. – 15. lipnja 2014. god.
 
Iduće nedjelje je svetkovina Presv. Trojstvo. Sv. mise: pučka  u 900, misa mladih 1100 i večernja  u 1900 sati.
 
U ponedjeljak je Marija Majka Crkve – zaštitnica mostarske katedrale.
 
U srijedu je sv. Barnaba apostol.
 
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
 
U četvrtak 12. lipnja uočnica u crkvi sv. Ante u 1900 , prigoda za ispovijed od 1830 sati.
 
U petak 13. lipnja je sv. Ante Padovanski. One koji slave sv. Antu i njihove goste ne obvezuju kvatre. Misa u crkvi sv. Ante u 1100 sati a u župnoj crkvi u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedjeljak (9):                        Za p. Jozu Bogdanović i Ružu Katić, n. Draženka Jogunica
                                           Slavka Batinović za pokojne
                                            Ivanka Bogdanović za pokojne
 
Utorak (10):                            U 1200 sati:         Osnovna škola Bogu u zahvalu
          U 1900 sati:          Za p. Jadranku Soldo, Ivan
                                                   Za p-u Ivu i Franju Matković, n. Jelena Pranjić
                                                                     Ante Matić za pokojne
                                                    
Srijeda (11):                            Za p. Nikolu i Katu Butigan, n. obitelj
                                          Za p. Anicu i Nikolu Pavlović i ost. pokojne, n. Janja-Ozana Krešić
                                         Za p. Anu Pehar, n. unuke
                                                                          
Četvrtak (12):                        St. Neum:   Za p. Stanu i Matu, n. Vide i Romana Leženić
                                                           Za p. Božicu i Marka Papić, n. Marija
                                                           Za p. Antu Čapeta, n. sestra Zdravka
                                                                          
Petak (13):                           St. Neum 1100:    Za p. Antuna i ostale p. u groblju, n. Mladen
            Za p. Antu Matuško, n. Draga
                                       Crkva 1900:        Za p. Marka Marić, n. obitelj
                                                                 U čast sv. Ante
                                                                          
Subota (14):                         Duži 900:            Za p. Ljubu Matuško, n. obitelj
                                      Crkva:                Za p. Ivana Puticu, n. Josip
           Za p. Zlatana Obad, n. Hrv. košarkaški klub Neum
                 i drugu misu VIIIa razred
                                                                 Za p. Peru Raguž, n. Boja Matić
                                                                          
Nedjelja (15):                       U 900:               Petar Bogdanovuić za pokojne
         Za p-g Ivu Putica, n. Tiho
                                           U 1100:              Za p. Zvonku Ćorić, n. Ilka
                                     U 1900:              Z a   n a r o d
 
Prvopričesnicima se preporučuje da odmah obave prve petke, prvopričesnicama prve subote, a oni koji dolaze s roditeljima prve nedjelje!
 
      Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ZVONIMIR RAGUŽ, sin Ilijin i Ljubice r. Maslać   –
IVANA SAVIĆ, kći Milanova i Mare r. Bogdan
        
           također:
 
MLADEN MAKSIMOVIĆ, sin Zlatkov i Dane r. Batinović   –
SVJETLANA DUVNJAK, kći Perina i Ankice r. Krišto.
 
Novi broj Crkve na kamenu pretplatnici mogu podići u sakristiji
 
………………………………………
 
(Eventualne primjedbe možete prijaviti na tel. 880-048 ili na e-mail: don.ivica.Puljic@tel.net. ba)