Nedjelja 8. listopada 2017.

ŽUPSKI OGLASI 9. – 15. listopada 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
Kroz tjedan sv. mise započinju moljenjem sv. krunice u 1800 sati  a bit ćeovim rasporedom;
 
Ponedj. (9):        Za p. Ivku Krešić, n. kći Nedjeljka
                       Za p. Ljubomira i Katicu, n. kći Mirela Lučić
                       Za p. Slavku Batinović, n. obitelj
 
Utorak (10):        Za p. Katu i Nikolu, n. Stana i Ljubo Jurković
                       Zap. Maru i Slavka, n. kći Staza Leženić
                       Za p. Mirka Leženić, n. Božo Marić
 
Srijeda (11):        Za p. Ivana Šutalo, kći Lordana
                       Za p. Ivana Čuljka, n. Ljuba
                       Za p-u Dragu Matuško, n. obitelj
                                     
Četvrtak (12):      Za p. Jozu Matuška, n. Blaško       
                       Za p. Đuku Crnčević, n. obitelj
                       Za p-u Ljubu Lovrić, n. obitelj
                                     
Petak (13):          Za p. Marka Raiča, n. kći Mirjana Knežević
                       Za p. Jozu Pehara, n. ob. Krmek
                       Za p. Iz ob. Mišetić
                                                                                    
Subota (14):        Duži 900:    Za p. Peru Lovrića, n. Dana Bačić
                            Crkva:       Za p. Željka Obada, n. obitelj
                                              Za p. Željka Obada, n. djelatnici Neretvanca
                                          
Nedjelja (15):      Župna cr.   u 900:         Za p. Terezu, n. sestra Vera Raguž
                                              u 1100:        Za p. Veru Šutalo, n. Željka
                              Nova cr.    u 730:         Z a   n a r o d
                                         u 1800:        Za p. Cvijetu Matić, n. kći Marina      
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARKO ŠANJE, sin Lukin i Vesne r. Krndelj   – i
TAMARA MORO, kći Goranova i Tonje r. Markota
         također
MARKO RADIĆ, sin p. Ćetka i Slavke r. Raguž   –   i
SANJA ŠUTALO, kći Nikolina i Vide .r Previšić