Nedjelja 8. travnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  9.  do 15.  travnja 2018.

 

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba

 
     Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
         – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
        – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Na ponedjeljak 9. Travnja prebačena je Blagovijest.

Kroz tjedan su  sv. mise su od večeras u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (9):      Za p. iz ob. Menalo i Kralj, n. Mila
                        Za p Ivana i Maricu Raič, n. Draga
                        Za p. Anku Krešić, n. Neđa Raič
 
Utorak (10):    Za p. Slavka i Rosu Krešić, n. obitelj
                        Za p-u Milu i Ivu, n. sestra Mara Čuljak
                        Za p-u Milu i Ivu, n. Anica Bošnjak
                        Za p. iz ob. Bošnjak, n. Anica
 
Srijeda (11):    Za p. Antu Ćapeta, n. obitelj
                        Za p. Slavka i Ružu, n. Ivica Konjevod
                        Za p. Jozu i Anđu Šutalo, n. kći Ana Marić
        
Četvrtak (12):    Za p. Slavka i Janju Krmek, n. Stana Marić    
                           Za p. Nikolu i Anicu Matić, n. Neđa Gustin
                           Za p. Vidu Bogdanović, n. Toni Kralj      
        
Petak (13):        Za p. Maru Glavinić, n. sin Damir
                          Za p. Juru, n. kći Tonka Perić
                           Za p. Antu i Matu, n. kći Ruža Nikolić
        
Subota (14):    Duži 900:     Za p. Đuku Matuško, n. obitelj
                        Crkva:        Za p. Željka Krmeka, n. obitelj 
                                           Za p. Božu i Stojana Šutalo n. kći Katica Raguž
                                           Za p. iz ob. Batinović, n. Ante
        
Nedjelja (15):    Župna cr. u 900:       Za p. iz ob. Petrović i Matković, n. Vinko
                                           u 1100:      Za p. Anku – Ankicu Lovrić, n. Danica Bradara
                          Nova cr.   u 730:        Z a   n a r o d
                                          u 1900:       Mato Suljić za svoje pokojne
                                                            Za p. Peru Jogunicu, n. obitelj
 
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
SREĆKO MANDIĆ, sin Markov i Janje r. Kravić   –   i
KATARINA MATIĆ, kći Ivicina i Lordane r. Šutalo
 
NIKOLA BUTIGAN, sin Ilijin i Vesne r. Krešić   –   i
ANDREA KARAČIĆ, kći Miroslavova i Zore r Sušac
 
PERO STANKOVIĆ, sin Boškov i Marije r. Grković   –   i
TANJA PALAVRA, kći Fabijanova i Spomenke r. Žepačkić
 
    Novi broj Crkve na kamenu pretplatnici mogu podići u sakristiji (ili kod kipa sv. Josipa)
    
    Krizmanicima je vjeronauk ubuduće vjerom u 1600 sati.
 
   Nnesretnim slučajem preminuo je naš župljanina mladi Ivan Nikolić oprmljen svetim sakramentima u mostarskoj bolnici. Pomolimo se za pokoj njegove duše.