Nedjelja 8. XI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 9. – 15. studenog 2020.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
– U utorak je sv. Tripun, misa u 10 u Vranjevu Selu, a u 11. u Donjem Kleku.
– U srijedu je sv. Martin, misa u 11 i u 17 sati sati u župskoj crkvi.
– U subotu je sv. Nikola Tavelić, sv. misa u Dužima u 11 i u župskoj crkvi u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (9):      Za p. Niku Prkačina, n. sin Luka
                         Za p. Iliju Matića, n. obitelj
                         Ivka Krešić za svoje poojne
*
Utorak (10):    Vranjevo S.       Za p. Ivku Korać, n. sestra Mara
                                                  Mara Krmek za svoje pokojne
                          Donji Klek:       Za sve pokojne n. Anica Krmek
                                                   Za p. Andru Krmeka, n. supruga Anica
                          Ž. crkva:           Za p. Slavka i Maru Obradović, n. , kći Ljuba
                                                    Za p. Ivanu Matić, n. sin Nikola
                                                    Za p. Ivku Vuletić, n. obitelj
*
Srijeda (11): u 11 sati:   U čast sv. Martina, n. Tomo i Vesna Krešić
                     u 17 sati:   Za p. Stojana i Maru, n. unuk Đuro Šutalo
                                      Za p. Cviju, n. kći IlinkaŠutalo
                                      Za p. Cviju, Maru i Vinka, n. Tiho i Nikolina
   *
Četvrtak (12):  Za p. Ivana Raiča, n. majka i obitelj
                         Za pokojnog Vidu Bogdabovića, n. sin Pero
                         Za pokojnog Vidu Bogdabovića n. Ružica Putica
 *
Petak (13):       Za p. Boška Previšića, n. sestra Mira Filipović
                         Za p. Slavka Maslaća, n. Pero i Ana Bogdanović
                         Za p. Željka Krmeka n. obitelj
                         Za p. Božu Butigana, n. obitelj Kalauz
  *
Subota (14):     Duži u 11:    Za p. Mandu Katić, n. unuka Marijana
                          Crkva:          Za pokojnu Ivu Šimić, n. obitelj
                                              Za p. Antu Novakovića, n. obitelj
                                              Za p. Ivu Krešić, n. obitelj
*
Nedjelja (15):  Župska cr. u 9:      Za p. iz ob. Krešić i Marčinko, n. Mira
                                        u 11:      Za p. iz ob. Batinović, n. Božo i Monika
                      Nova cr. u 7 i 30:     Z a  na r o d
                                        u 17:       Za p. iz ob. Butigan