Nedjelja 9. listopada

ŽUPNI  OGLASI 9.-16.  listopada 2011.

     Iduće nedjelje je raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1800 sati.

     Kroz tjedan su mise iza listopadske pobožnosti u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (10):   Za pok. Peru Bogdanović, naruč. Monika Vuletić
                             Za pok. Nikolu, Martu i Ružu Marčinko, naruč.  Pero sa obit.
                             Za pok. Ivicu Galić, naruč. obit. Leženić

Utorak (11):           Za pok. Tadiju Babić, naruč. kći Marica Marić sa obit.
                             Za pok. Stojana Vuletić, naruč. Pero sa obit.
                             Za pok. Antu Slišković, naruč. kći Kata Jonjić

Srijeda (12):           Za pok. Đuru Maslać, naruč. kći Nedjeljka sa obit.
                              Za pok. Slavka Buconjić, naruč. kći Staza Leženić
                              Za pok. Stipu i Miru Šarić, naruč. obit. Markov

Četvrtak (13):        Za pok. Marka Raič, naruč. kći Mirjana Knežević      
                              Za pok. Krešu Knežević, naruč. sin Slađan
                              Za pok. iz obitelji Džono i Krndelj, naruč. Mišo i Slobodanka

Petak (14):            Za pok. Nikolu i Slavku Pijevac, naruč. kći Marina Raič
                              Za pok. Boška i Dragu, naruč. kći Mirjana Lakić
                              Za pok. Niku i Radu, naruč. Anica Marić sa obit.

Subota (15):          Duži 900:     Za pok. Ivku, naruč. Janja Lovrić
                            Crkva:         Za pok. Ivana Marčinko, naruč. obitelj
                                                Mara Kristić za pokojne
                                                 Za p-u Dragu, naruč. kći Slavica Matić

Nedjelja (16):       U 900:         Za pok. Peru i Maru, naruč. Ivan Palameta sa opb.
                                                Za pok. Ivana, Ivanu i Anđelka, naruč. Ana Palameta sa obit.
                           U 1100:         Za pok. Mandu i Jozu Matić, naruč. sin Marko sa obit.
                            U 1800:       Z a   n a r o d

         Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:

 NIKOLA KREŠIĆ, sin Perin i Bože r. Konjevod   –   i
MARIJANA RAIČ, kći Grgina i Nedjeljke r. Katić

         također:

TOMISLAV PRIMORAC, sin Nikolin i Danice r. Rstočić   –   i
DNIELA PRKAČIN, kći  Lazina (Lazareva) i Mirjane (Anđe) r. Sentić.

         Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.

         Glas koncila je donio veliku reportažu o Neumu, gradu i župi. Hvala onima koji su pristali na razgovor. Primjerak je  2,- marke.

         U ovom tjednu bi trebali početi radovi na zvoniku…

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete  prijaviti na telefon 880-048. ili mobilni 063 350-188 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)