Nedjelja 9. studenog 2014.

ŽUPNI OGLASI 10. – 16. studenog 2014. god.
 
 (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U ponedjeljak je sv. Tripun. Misa u Vranjevu Selu u 1000 i u Donjem Kleku u 1100 sati.
 
U utorak je sv. Martin. Mise u župnoj crkvi u 1100 i 1700 sati
 
U petak je sv. Nikola Tavelić. Mise u Dužima u 1100 i u crkvi u 1700 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (10):      Vranjevo Selo:         Za pokojne iz obitelji Krmek
                           Donji Klek:              Za p. Andru Krmek, n. supruga
                                                           Za p. Vladu i Vidu Krmek, n. majka Luca
 
                        Crkva:                    Ob. Frane Grubišić za svoje pokojne
Za p. Jadranku Soldo, n. Ivan
Za p. Ivku Matić, n. sin Nikola
 
Utorak (11):        U 1100  sati:            U čast sv. Martina, n. Andrija Krešić
                                                          U čast sv. Martina n. Tomislav Krešić
                                                          U čast sv. Martina, n. Martin Krešič
                           U 1700 sati:            Za p. Peru i Anđelka Bačić, n. obitelj
                                                     Djelatnici hotela Sunce za pokojne kolege
                                                     Marija Papić za p. roditelje
 
Srijeda (12):                Za p. Ivana Raiča, n. majka Ruža
                                     Za p. Vidu, Peru i Đuru Bogdanović, n. Pero
                                Za p. Vidu i Peru Bogdanović, n. Ružica Putica
 
                                                                                    
Četvrtak (13):             Za p. iz ob. Sentić i Glavinić, n. ob.
                               Za p. Katu Jonjić, n. Rudo i obitelj
                               Za p. Miru Šimića, n. supruga Iva
 
Petak (14):          Duži:          Za p. Josipu Katić, n. Anđa
                                              Za p. iz. ob. Batinović, n. Marica i Ljubica
                      Crkva:        Za p. Juricu Prskalo, n. sestra Jasna Šutalo
                                         Za p. Matka Butigana, Školski odbor OŠ Neum
                                         Za p-u Ljubu Glavinić, n. djelatnici pošte
 
Subota (15):        Za p. iz ob. Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka
                       Za p. Vinka Šutala, n. kći Marija Jogunica
                       Za p. Andriju, Ivana i Maru Krmek, n. ob. Andreić
                                     
Nedjelja (16):      Župna crkva.   U 900:         Za p. Antuna i Ivanu, n. Ljudevit Bačić
                                                                   Za p. Tadiju Babić, n. kći Marica Marić
                                                   U 1100:        Za p. Karlu Prkačin, n. Drago  
                            Nova cr.          U 730:         Z a   n a r o d
                                                   U 1700:        Za p. Slavka, Marka i Anđu, n. Staza Leženić
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.