Nedjelja, USKRS, 31. ožujka 2024.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 1. travnja – Uskrsni ponedjeljak

09.00 –                   Na nakanu župe                  

19.00 – Za +vlč. IVANA Mršu

Utorak, 2. travnja

06.00 – Crkva sv. Ante – 3. utorak

19.00 – Za +MIRJANU-MARICU Prkačin

Srijeda, 3. travnja

06.30 –                   Za +MARU i PERU Vidića

Četvrtak, 4. travnja – Trodnevnica

19.00 –                   Za +MARKA Vukića

             Za +ANTU Golužu i NIKU Krešića

             Za +NIKŠU Miškovića

             Za +MATU i DARINKU Menalo

             Za +DANICU Prkačin

             Za +MIRJANU i DANICU Prkačin

             Za +ŽELJKA Krmeka

             Za +NIKOLU Raiča

             Za +IVANA i IVU Šutalo te ost. ++ iz ob. Šutalo

             Za +STJEPANA, ZDRAVKA i JOSIPA Konjevoda

             Za +NIKŠU Miškovića

             Za duše za koje se nema tko spomenuti

             Za +IVU Zlomislić i VINKU Milanović

             Za +MIŠU i IVU Jovanović

             Za +MARTINA, MATIJU, VINKA i MILENKA Pranjića

             Za +NIKŠU Vuletića – Tića

             Za +MARINKA Matića

             Za +JOSIPA Marčinka

             Za +ILIJU i JANJU Anđelić te ost. ++ iz ob. Anđelić

             Na čast pregorke Muke Isusa Krista

             Za +VIDU Lonca

             Za +PERU Jogunicu

             Za +VLAHU Matića

             Za +KARLU Prkačin

             Za +JELU i ANTUNA Maslaća

             Za +VIDOJA i DANICU Goluža

Petak, 5. travnja – Trodnevnica

19.00 – Za +MARICU Tomić

             Molitva za zdravlje duše i tijela te za dobročinitelje

Subota, 6. travnja – Trodnevnica

09.00 –                   Duži: Za +PERU i LUCU Batinović

10.00 –                   Ispovijed prvopričesnika i roditelja

19.00 – Za +IVANA Nikolića (6. g.)

Nedjelja, 7. travnja – 2. USKRSNA

Župna crkva Gospe od Zdravlja:

09.00 –                   Za +IVU Kristića

11.00 –                   PRVA SVETA PRIČEST

Crkva sv. Nikole, biskupa:

19.00 –   Za +PERU i SPASENIJU Maslać

Ponedjeljak, 8. travnja – Blagovijest

19.00 – Za +SLAVKA i ROSU Krešić

Utorak, 9. travnja

06.00 – Crkva sv. Ante – 4. utorak

19.00 – Za sve ++ iz ob. Bogdanović i Bjelopera

Srijeda, 10. travnja

06.30 –                   Za +BOŽU Vukasovića, ANĐU i MILU Pandžića

Četvrtak, 11. travnja

19.00 –                   Za +RUŽU Vuletić

             Za +MATU Butigana i ost. ++ iz ob. Butigan

             Za +ANTU, STIPU, LJUBU i ost. ++ iz ob. Čapeta

             Za +MILENKA Kneževića

             Za +SLAVKA, ROSU i MARU Krešić

             Za +JOZU Savića, LJUBU, SLAVKA i JOSIPA

             Za +MIHU, ZORKU i IVANU Obradović

             Za +LAZARA Pavlovića

             Za sve ++ iz ob. Matić i Krmek

             Za +RUŽU Krmek

             Za +ĐURU i DRAGICU Jurković

             Za +VIDOJA i DANICU Goluža

             Za +PAULINU i ĐURU Goluža, VIDU Bogdanovića te ost. ++ iz ob. Bogdanović i Goluža

             Za +JURU, ALMU i KATU Jonjić

             Za sve ++ iz ob. Raguž i Pavlović

             Za sve ++ iz ob. Bogdan i Vujnović

             Za +SLAVKA i JANJU Perić te NEDU Radman

             Za +STOJANA Pavlovića

Petak, 12. travnja

19.00 – Za +JANJU i LOVRU Raiča

             Tečaj priprave za sakramentalni brak

Subota, 13. travnja

09.00 –                   Duži: Za +LUKU, SLAVICU i RUŽU Vitić

19.00 – Za +MARU Džono (5. g.)

             Tečaj priprave za sakramentalni brak

Nedjelja, 14. travnja – 3. USKRSNA

Župna crkva Gospe od Zdravlja:

09.00 –                   Za +SLAVKA, ROSU i STOJANA Krešića

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Crkva sv. Nikole, biskupa:

19.00 –                   Za +IVU i MILU Krešić

                Tečaj priprave za sakramentalni brak

USKRSNA ČESTITKA

Svim našim župljanima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs! Neka vas Uskrsli Gospodin osnaži vjerom u njegovo i naše uskrsnuće kako bismo svi zajedno prispjeli vječnom Uskrsu u nebeskoj slavi. Tu uskrsnu radost dijelimo posebice s bolesnicima i nemoćnima, koji trpe bilo koju bol duše i tijela da nas sve Kristovo Uskrsnuće osnaži za nove borbe koje život nosi. Od srca vaši: đakon don Gabrijel i župnik don Mladen.

USKRSNI  PONEDJELJAK

Na Uskrsni ponedjeljak, 1. 4. 2024., sv. Mise u  našoj župi su u: 9 i 19 sati.

PRVA  PRIČEST  U  NAŠOJ  ŽUPI

U nedjelju, 7. 4. 2024., u 11 sati bit će proslava Prve sv. Pričesti u našoj župi za 31. prvopričesnika.

Trodnevnicu započinjemo u četvrtak večernjom sv. Misom.

Molim za redovitost dolazaka roditelja i djece.

Ispovijed roditelja i prvopričesnika bit će u subotu, 6. 4. 2024., u 10.00 sati.

Od utorka, 2. 4.,  prvopričesnici će imati svaki dan vjeronauk u 16 sati.

NAŠI PRVOPRIČESNICI

1.   BOGDANOVIĆ VIDE

2.   ČAPETA ANA

3.   FRANIĆ MARIJA

4.   KATIĆ BORNA

5.   KORDIĆ JOSIP

6.   KRASIĆ ANĐELA

7.   KREČAK DANIJELA

8.   KREŠIĆ  MARTIN

9.   KREŠIĆ MATEJ

10. KREŠIĆ MIA

11. LEŽENIĆ EMANUEL 

12. LEŽENIĆ PERO

13. LOVRIĆ ANTONIJA

14. LOVRIĆ PETRA

15. MASLAĆ JOZO

16. MATIĆ KARLA

17. MATUŠKO PETAR

18. MENALO TOMISLAVA

19. MIŠKOVIĆ ANAMARIA

20. NJAVRO JOSIP

21. NJAVRO MARKO

22. NJAVRO PETRA

23. PERIĆ DOMINIK

24. PRKAČIN JOSIP

25. PRKAČIN KARLO

26. PRKAČIN MIRJANA

27. RAŠIĆ EMANUELA

28. SENTIĆ FILIP

29. SENTIĆ MARKO

30. ŠUTALO IVAN

31. VULETIĆ LUKA

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se: 12. (19.30 sati), 13. (19.30 sati) i 14. 4. 2024. (20 sati), u vjeronaučnoj dvorani župe Gospe od Zdravlja-Neum. Molim sve one koji su se prijavili da dođu na vrijeme.

13  UTORAKA  SV.  ANTI

U utorak, 2. i 9. 4. 2024., treći je i četvrti utorak u čast sv. Ante. Svete mise su u crkvi sv. Ante u 6 sati, uz kratku homiliju i molitvu sv. Anti. Štovatelji sv. Ante mogu obaviti svoje zavjete u crkvi. Tema trećeg utorka je obraćenje, a četvrtog milost.

ČIŠĆENJE CRKVE

Termin čišćenja dogovaraju oni koji čiste, kad im najbolje odgovara. Ulice koje čiste su:

Subota, 06. 04. 2024.: Neretvanska ulica (od 43. do kraja)

Subota, 13. 04. 2024.: Neumske bojne (od 1. do 40.).

Hvala svima na čišćenju crkve.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Marin Raič, sin Stanka i Mire r. Pavlović, naša župa i Petra Cvitanović, kći Marija i Andree r. Šimić, župa sv. Petar i Pavao – Mostar. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla – Mostar, 5. 4. 2024.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku, dužan je reći, a mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.