Nedjelja – Gospa od Zdravlja

ŽUPSKI OGLASI 27. VIII. – 2. IX. 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U srijedu je Mučeništva sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (27):      Za p. Vladu Dodiga – zadušnica, n. Borka
                       Za p. Ivana Marinka, n Ilija
                       Za p. Anu i Ružu, n Ivica Konjevod
 
Utorak (28):        Za p. Đuru i Lucu Butigan, n. Tomislav
                       Za p. Anicu i Franu Jelić, n. kći Marijana
                        Za p. Đuru Butigana, n Neđa Gavinić 
 
Srijeda (29):        Za p. Andriju Krešića, n. Nada Konjevod
                       Za p. Baldu Matića, n. kći Draženka       
                           Za p. Ivana Njavru, n. brat Dragan
             
Četvrtak (30):     Za p. Anicu Matuško, n. obitelj     
                           Za p. Nikicu i Ivku, n. Ana Perković
                          Za p. Peru, Đuricu, Mirjanu i Luku, n. Ana Perković
 
Petak (31):          Za p. Iliju Marčinko i ost. sv p. n. Ruža
                       Za p. iz ob. Miškić, n. Ruža Marčinko
                       Za p. Dragana Obada, n. obitelj
 
Subota (1): Duži 900:    Za p. ĐukuMatuško n obitej
                   Crkva:       Za p. Šćepu i Ljubu Lovrić, n. obitelj
                                Za p. Lucu Marković, n. sin Nikola
                                Za p Cvjetka Konjevoda, n. obitelj
 
Nedjelja (2): Župna cr. u 900:        Za p. Nikolu Leženića, n. obitej
             u 1100:       Za p. Zoru i Peru Ktmek, n. sin Ivica
            Nova cr. u 730:        Z a   n a r o d
                                 u 1900:       Za p Miljenka i Mariju Maju, n djeca
 
U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.
 
Preminula je u Gospodinu opremljena sv. sakramentima Šima Jurković koja je zadnje vrijeme boravila u našoj župi Pomolimo se za pokoj njezine duše